Ir al contenido

Ekzercaro por hispanparolantoj 9

De Wikilibros, la colección de libros de texto de contenido libre.


EKZERCARO DE LA INTERNACIA LINGVO "ESPERANTO"

La ekzercaro kompleta
§ 1. § 2. § 3. § 4. § 5. § 6. § 7. § 8. § 9. § 10. § 11. § 12. § 13. § 14. § 15. § 16. § 17. § 18. § 19. § 20. § 21.
§ 22. § 23. § 24. § 25. § 26. § 27. § 28. § 29. § 30. § 31. § 32. § 33. § 34. § 35. § 36. § 37. § 38. § 39. § 40. § 41. § 42.

§ 9.

La birdoj flugas. – La kanto de la birdoj estas agrabla. – Donu al la birdoj akvon, ĉar ili volas trinki. – La knabo forpelis la birdojn. – Ni vidas per la okuloj kaj aŭdas per la oreloj. – Bonaj infanoj lernas diligente. – Aleksandro ne volas lerni, kaj tial mi batas Aleksandron. – De la patro mi ricevis libron, kaj de la frato mi ricevis plumon. – Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo. – Mi legas libron. – La patro ne legas libron, sed li skribas leteron.

flugi volar. kanti cantar.

agrabla agradable, grato.

akvo agua.

ĉar porque, pues, puesto que.

ili ellos, ellas.

voli querer, desear.

trinki beber.

knabo muchacho, chico.

for lejos, fuera.

peli hacer ir; arrear; acuciar.

ni nosotros, nosotras.

okulo ojo.

aŭdi oír.

orelo oído (órgano); oreja.

lerni aprender.

tial por eso, por tal motivo.

bati golpear; batir.

ricevi recibir, obtener.

avo abuelo.

iri ir.

nun ahora.

onklo tío.

legi leer.

sed sino, pero.

li él.

skribi escribir.

letero carta.