Ir al contenido

Ekzercaro por hispanparolantoj 22

De Wikilibros, la colección de libros de texto de contenido libre.


EKZERCARO DE LA INTERNACIA LINGVO "ESPERANTO"

La ekzercaro kompleta
§ 1. § 2. § 3. § 4. § 5. § 6. § 7. § 8. § 9. § 10. § 11. § 12. § 13. § 14. § 15. § 16. § 17. § 18. § 19. § 20. § 21.
§ 22. § 23. § 24. § 25. § 26. § 27. § 28. § 29. § 30. § 31. § 32. § 33. § 34. § 35. § 36. § 37. § 38. § 39. § 40. § 41. § 42.

§ 22.

Fluanta akvo estas pli pura, ol akvo staranta senmove. – Promenante sur la strato, mi falis. – Kiam Nikodemo batas Jozefon, tiam Nikodemo estas la batanto kaj Jozefo estas la batato. – Al homo, pekinta senintence, Dio facile pardonas. – Trovinte pomon, mi ĝin manĝis. – La falinta homo ne povis sin levi. Ne riproĉu vian amikon, ĉar vi mem plimulte meritas riproĉon; li estas nur unufoja mensoginto dum vi estas ankoraŭ nun ĉiam mensoganto. – La tempo pasinta jam neniam revenos; la tempon venontan neniu ankoraŭ konas.– Venu, ni atendas vin, Savonto de la mondo. – En la lingvo “Esperanto” ni vidas la estontan lingvon de la tuta mondo. – Aŭgusto estas mia plej amata filo. – Mono havata estas pli grava ol havita. – Pasero kaptita estas pli bona, ol aglo kaptota. – La soldatoj kondukis la arestitojn tra la stratoj. – Li venis al mi tute ne atendite. – Homo, kiun oni devas juĝi, estas juĝoto.

flui fluir, discurrir.

movi mover, desplazar.

strato calle.

fali caer.

at terminación del participio pasivo presente de los verbos

peki pecar.

int indica el participio pasado activo de los verbos.

intenci tener la intención, proponerse.

levi levantar, alzar; elevar.

riproĉi reprochar.

meriti merecer.

mensogi mentir.

pasi pasar; atravesar; transcurrir.

neniam nunca, jamás.

ont terminación del participio activo futuro de los verbos.

neniu ningún, ninguno; nadie.

atendi esperar, aguardar.

savi salvar; librar (de un peligro).

mondo mundo.

lingvo lengua, idioma; lenguaje

grava importante, grave.

pasero gorrión.

kapti atrapar, capturar; coger.

aglo águila.

ot terminación del participio pasivo futuro de los verbos.

soldato soldado.

konduki conducir, llevar.

aresti arrestar, detener.

tra a través de, por.

juĝi juzgar.