Ir al contenido

Ekzercaro por hispanparolantoj 32

De Wikilibros, la colección de libros de texto de contenido libre.


EKZERCARO DE LA INTERNACIA LINGVO "ESPERANTO"

La ekzercaro kompleta
§ 1. § 2. § 3. § 4. § 5. § 6. § 7. § 8. § 9. § 10. § 11. § 12. § 13. § 14. § 15. § 16. § 17. § 18. § 19. § 20. § 21.
§ 22. § 23. § 24. § 25. § 26. § 27. § 28. § 29. § 30. § 31. § 32. § 33. § 34. § 35. § 36. § 37. § 38. § 39. § 40. § 41. § 42.

§ 32.

Teatramanto ofte vizitas la teatron kaj ricevas baldaŭ teatrajn manierojn. – Kiu okupas sin je meĥaniko, estas meĥanikisto, kaj kiu okupas sin je ĥemio, estas ĥemiisto. – Diplomatiiston oni povas ankaŭ nomi diplomato, sed fizikiston oni ne povas nomi fiziko, ĉar fiziko estas la nomo de la scienco mem. – La fotografisto fotografis min, kaj mi sendis mian fotografaĵon al mia patro. – Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, aŭ kiun oni uzas por vino; glaso da vino estas glaso plena je vino. – Alportu al mi metron da nigra drapo (Metro de drapo signifus metron, kiu kuŝis sur drapo, aŭ kiu estas uzata por drapo). – Mi aĉetis dekon da ovoj. –Tiu ĉi rivero havas ducent kilometrojn da longo. – Sur la bordo de la maro staris amaso da homoj. – Multaj birdoj flugas en la aŭtuno en pli varmajn landojn. – Sur la arbo sin trovis multe (aŭ multo) da birdoj. – Kelkaj homoj sentas sin la plej feliĉaj, kiam ili vidas la suferojn de siaj najbaroj. – En la ĉambro sidis nur kelke da homoj. – “Da” post ia vorto montras, ke tiu ĉi vorto havas signifon de mezuro.

teatro teatro.

maniero manera, modo; modales (en plural)

okupi ocupar.

meĥaniko mecánica.

ĥemio química.

diplomatio diplomacia.

fiziko física.

scienco ciencia.

glaso vaso, copa.

nigra negro.

drapo paño (de lana).

signifi significar.

ovo huevo.

bordo orilla (de mar o río), rivera.

maro mar.

amaso montón, cúmulo, masa.

aŭtuno otoño.

lando país.

suferi sufrir, padecer.

najbaro vecino.

mezuri medir.