Ir al contenido

Ekzercaro por hispanparolantoj 26

De Wikilibros, la colección de libros de texto de contenido libre.


EKZERCARO DE LA INTERNACIA LINGVO "ESPERANTO"

La ekzercaro kompleta
§ 1. § 2. § 3. § 4. § 5. § 6. § 7. § 8. § 9. § 10. § 11. § 12. § 13. § 14. § 15. § 16. § 17. § 18. § 19. § 20. § 21.
§ 22. § 23. § 24. § 25. § 26. § 27. § 28. § 29. § 30. § 31. § 32. § 33. § 34. § 35. § 36. § 37. § 38. § 39. § 40. § 41. § 42.

§ 26.

Kie vi estas? – Mi estas en la ĝardeno. – Kien vi iras? – Mi iras en la ĝardenon. – La birdo flugas en la ĉambro (= ĝi estas en la ĉambro kaj flugas en ĝi). – La birdo flugas en la ĉambron (= ĝi estas ekster la ĉambro kaj flugas nun en ĝin). – Mi vojaĝas en Hispanujo. – Mi vojaĝas en Hispanujon. – Mi sidas sur seĝo kaj tenas la piedojn sur benketo. – Mi metis la manon sur la tablon. – El sub la kanapo la muso kuris sub la liton, kaj nun ĝi kuras sub la lito. – Super la tero sin trovas aero. – Anstataŭ kafo li donis al mi teon kun sukero, sed sen kremo. – Mi staras ekster la domo, kaj li estas interne. – En la salono estis neniu krom li kaj lia fianĉino. – La hirundo flugis trans la riveron, ĉar trans la rivero sin trovis aliaj hirundoj. – Mi restas tie ĉi laŭ la ordono de mia estro. – Kiam li estis ĉe mi, li staris tutan horon apud la fenestro. – Li diras, ke mi estas atenta. – Li petas, ke mi estu atenta. – Kvankam vi estas riĉa, mi dubas, ĉu vi estas feliĉa. – Se vi scius, kiu li estas, vi lin pli estimus. – Se li jam venis, petu lin al mi. – Ho, Dio! kion vi faras! – Ha, kiel bele! – For de tie ĉi! – Fi, kiel abomene! – Nu, iru pli rapide!

ekster fuera de; salvo.

vojaĝi viajar.

piedo pie; pata (de animal, mueble)

benko banco (asiento).

et indica un grado menor, diminutivo; ej. muro muro, pared; mureto muro bajo; ridi reír(se) – rideti sonreír.

meti poner, colocar, meter.

kanapo canapé.

muso ratón.

lito cama, lecho.

super sobre, (por) encima de (sin contacto).

aero aire.

kafo café.

teo té.

sukero azúcar.

kremo nata; crema.

interne dentro, en el interior, por dentro.

fianĉo novio, prometido.

hirundo golondrina.

trans al otro lado de, más allá de, tras.

rivero río.

estro jefe.

atenta atento, cuidadoso.

kvankam aunque, si bien.

dubi dudar.

estimi estimar, apreciar.

fi puf, uf (interj. de asco).

abomeno aversión, odio.

rapida rápido, veloz.