Ir al contenido

Ekzercaro por hispanparolantoj 31

De Wikilibros, la colección de libros de texto de contenido libre.


EKZERCARO DE LA INTERNACIA LINGVO "ESPERANTO"

La ekzercaro kompleta
§ 1. § 2. § 3. § 4. § 5. § 6. § 7. § 8. § 9. § 10. § 11. § 12. § 13. § 14. § 15. § 16. § 17. § 18. § 19. § 20. § 21.
§ 22. § 23. § 24. § 25. § 26. § 27. § 28. § 29. § 30. § 31. § 32. § 33. § 34. § 35. § 36. § 37. § 38. § 39. § 40. § 41. § 42.

§ 31.

Lia kolero longe daŭris. – Li estas hodiaŭ en kolera humoro. – Li koleras kaj insultas. – Li fermis kolere la pordon. – Lia filo mortis kaj estas nun malviva. – La korpo estas morta, la animo estas senmorta. – Li estas morte malsana, li ne vivos pli, ol unu tagon. – Li parolas, kaj lia parolo fluas dolĉe kaj agrable. – Ni faris la kontrakton ne skribe, sed parole. – Li estas bona parolanto. – Starante ekstere, li povis vidi nur la eksteran flankon de nia domo. – Li loĝas ekster la urbo. – La ekstero de tiu ĉi homo estas pli bona, ol lia interno. – Li tuj faris, kion mi volis, kaj mi dankis lin por la tuja plenumo de mia deziro. – Kia granda brulo! kio brulas? – Ligno estas bona brula materialo. – La fera bastono, kiu kuŝis en la forno, estas nun brule varmega. – Ĉu li donis al vi jesan respondon aŭ nean? Li eliris el la dormoĉambro kaj eniris en la manĝoĉambron. – La birdo ne forflugis: ĝi nur deflugis de la arbo, alflugis al la domo kaj surflugis sur la tegmenton. – Por ĉiu aĉetita funto da teo tiu ĉi komercisto aldonas senpage funton da sukero. – Lernolibron oni devas ne tralegi, sed tralerni. – Li portas rozokoloran superveston kaj teleroforman ĉapelon. – En mia skribotablo sin trovas kvar tirkestoj. – Liaj lipharoj estas pli grizaj, ol liaj vangharoj.

humoro humor, estado de ánimo.

fermi cerrar; clausurar.

korpo cuerpo.

animo alma, ánima.

kontrakti contratar.

um sufijo sin significado definido.

(plenumi cumplir, llevar a cabo)

bruli arder, quemarse.

ligno madera.

materialo material.

bastono bastón; vara; báculo.

tegmento tejado, techumbre.

funto libra (medida de peso).

ist indica profesión, adepto de una teoría; ej. boto bota – botisto zapatero (remendón); maro mar – maristo marinero.

koloro color.

supre arriba, en lo alto.

telero plato; platillo (de balanza...).

tero tierra.

kesto cajón, caja.

lipo labio.

haro pelo, cabello.

griza gris.

vango mejilla, carrillo.