Ir al contenido

Ekzercaro por hispanparolantoj 20

De Wikilibros, la colección de libros de texto de contenido libre.


EKZERCARO DE LA INTERNACIA LINGVO "ESPERANTO"

La ekzercaro kompleta
§ 1. § 2. § 3. § 4. § 5. § 6. § 7. § 8. § 9. § 10. § 11. § 12. § 13. § 14. § 15. § 16. § 17. § 18. § 19. § 20. § 21.
§ 22. § 23. § 24. § 25. § 26. § 27. § 28. § 29. § 30. § 31. § 32. § 33. § 34. § 35. § 36. § 37. § 38. § 39. § 40. § 41. § 42.

§ 20.

Nun mi legas, vi legas kaj li legas; ni ĉiuj legas. – Vi skribas, kaj la infanoj skribas; ili ĉiuj sidas silente kaj skribas. – Hieraŭ mi renkontis vian filon, kaj li ĝentile salutis min. – Hodiaŭ estas sabato, kaj morgaŭ estos dimanĉo. – Hieraŭ estis vendredo, kaj postmorgaŭ estos lundo. – Antaŭ tri tagoj mi vizitis vian kuzon kaj mia vizito faris al li plezuron. – Ĉu vi jam trovis vian horloĝon? – Mi ĝin ankoraŭ ne serĉis; kiam mi finos mian laboron, mi serĉos mian horloĝon, sed mi timas, ke mi ĝin jam ne trovos. – Kiam mi venis al li, li dormis; sed mi lin vekis. – Se mi estus sana, mi estus feliĉa. – Se li scius, ke mi estas tie ĉi, li tuj venus al mi. – Se la lernanto scius bone sian lecionon, la instruanto lin ne punus. – Kial vi ne respondas al mi? – Ĉu vi estas surda aŭ muta? – Iru for! – Infano, ne tuŝu la spegulon! – Karaj infanoj, estu ĉiam honestaj! – Li venu, kaj mi pardonos al li. Ordonu al li, ke li ne babilu. – Petu ŝin, ke ŝi sendu al mi kandelon. – Ni estu gajaj, ni uzu bone la vivon, ĉar la vivo ne estas longa. – Ŝi volas danci. – Morti pro la patrujo estas agrable. – La infano ne ĉesas petoli.

sidi estar sentado.

silenti callar, guardar silencio.

hieraŭ ayer.

renkonti encontrar(se con), topar.

saluti saludar.

sabato sábado.

morgaŭ mañana.

dimanĉo domingo.

vendredo viernes.

lundo lunes.

viziti visitar.

kuzo primo.

plezuro placer.

horloĝo reloj.

timi temer.

dormi dormir.

veki despertar; suscitar.

scii saber.

leciono lección.

instrui enseñar, instruir.

puni castigar, penalizar.

surda sordo.

muta mudo.

tuŝi tocar; concernir.

spegulo espejo.

kara querido; caro, costoso.

ordoni ordenar, mandar.

babili charlar.

kandelo vela, candela.

gaja alegre.

danci bailar, danzar.

morti morir.

petoli retozar, juguetear, hacer travesuras.

uj que contiene...; ej. pomo manzana – pomujo(arc.) manzano; cigaro cigarro, puro – cigarujo cigarrera, petaca, purera;; Turko (un) turco. – Turkujo Turquía.