Ir al contenido

Ekzercaro por hispanparolantoj 12

De Wikilibros, la colección de libros de texto de contenido libre.


EKZERCARO DE LA INTERNACIA LINGVO "ESPERANTO"

La ekzercaro kompleta
§ 1. § 2. § 3. § 4. § 5. § 6. § 7. § 8. § 9. § 10. § 11. § 12. § 13. § 14. § 15. § 16. § 17. § 18. § 19. § 20. § 21.
§ 22. § 23. § 24. § 25. § 26. § 27. § 28. § 29. § 30. § 31. § 32. § 33. § 34. § 35. § 36. § 37. § 38. § 39. § 40. § 41. § 42.

§ 12.

Du homoj povas pli multe fari ol unu. – Mi havas nur unu buŝon, sed mi havas du orelojn. – Li promenas kun tri hundoj. – Li faris ĉion per la dek fingroj de siaj manoj. – El ŝiaj multaj infanoj unuj estas bonaj kaj aliaj estas malbonaj. – Kvin kaj sep faras dek du. – Dek kaj dek faras dudek. – Kvar kaj dek ok faras dudek du. – Tridek kaj kvardek kvin faras sepdek kvin. – Mil okcent naŭdek tri. – Li havas dek unu infanojn. – Sesdek minutoj faras unu horon, kaj unu minuto konsistas el sesdek sekundoj. – Januaro estas la unua monato de la jaro, Aprilo estas la kvara, Novembro estas la dek-unua, Decembro estas la dek-dua. – La dudeka (tago) de Februaro estas la kvindek-unua tago de la jaro. – La sepan tagon de la semajno Dio elektis, ke ĝi estu pli sankta, ol la ses unuaj tagoj. – Kion Dio kreis en la sesa tago? – Kiun daton ni havas hodiaŭ? – Hodiaŭ estas la dudek sepa (tago) de Marto. – Georgo Vaŝington estis naskita la dudek duan de Februaro de la jaro mil sepcent tridek dua.

multe mucho.

fari hacer; dar; cometer.

nur sólo, solamente, únicamente

promeni pasear(se).

tri tres.

hundo perro.

ĉio todo.

dek diez.

fingro dedo.

alia otro.

kvin cinco.

sep siete.

kvar cuatro.

ok ocho.

mil mil.

cent cien.

naŭ nueve.

ses seis.

minuto minuto.

horo hora.

konsisti constar (de); consistir (en).

sekundo segundo.

Januaro Enero.

monato mes.

jaro año.

Aprilo Abril.

Novembro Noviembre.

Decembro Diciembre.

Februaro Febrero.

semajno semana.

Dio Dios.

elekti elegir, escoger.

ĝi el, ella, ello (neutro).

sankta santo, sagrado.

krei crear.

dato fecha.

Marto Marzo.

naski parir, dar a luz; generar.

it terminación del participio pasivo pasado.