Ir al contenido

Ekzercaro por hispanparolantoj 8

De Wikilibros, la colección de libros de texto de contenido libre.


EKZERCARO DE LA INTERNACIA LINGVO "ESPERANTO"

La ekzercaro kompleta
§ 1. § 2. § 3. § 4. § 5. § 6. § 7. § 8. § 9. § 10. § 11. § 12. § 13. § 14. § 15. § 16. § 17. § 18. § 19. § 20. § 21.
§ 22. § 23. § 24. § 25. § 26. § 27. § 28. § 29. § 30. § 31. § 32. § 33. § 34. § 35. § 36. § 37. § 38. § 39. § 40. § 41. § 42.

§ 8.

La patro estas bona. – Jen kuŝas la ĉapelo de la patro. – Diru al la patro, ke mi estas diligenta. – Mi amas la patron. – Venu kune kun la patro. – La filo staras apud la patro. – La mano de Johano estas pura. – Mi konas Johanon. – Ludoviko, donu al mi panon. – Mi manĝas per la buŝo kaj flaras per la nazo. – Antaŭ la domo staras arbo. – La patro estas en la ĉambro.

bona bueno.

ĉapelo sombrero.

diri decir.

ke que (conjunción).

diligenta diligente.

ami amar, querer.

veni venir; llegar.

kune juntos, juntamente.

filo hijo.

stari estar de pie; encontrarse.

apud junto a, al lado de.

pura puro; limpio.

koni conocer.

pano pan.

manĝi comer.

per con, por, mediante.

buŝo boca.

flari oler, olfatear.

nazo nariz.

antaŭ ante, delante de.

domo casa.

arbo árbol.

ĉambro habitación, cuarto.