Ir al contenido

Ekzercaro por hispanparolantoj 13

De Wikilibros, la colección de libros de texto de contenido libre.


EKZERCARO DE LA INTERNACIA LINGVO "ESPERANTO"

La ekzercaro kompleta
§ 1. § 2. § 3. § 4. § 5. § 6. § 7. § 8. § 9. § 10. § 11. § 12. § 13. § 14. § 15. § 16. § 17. § 18. § 19. § 20. § 21.
§ 22. § 23. § 24. § 25. § 26. § 27. § 28. § 29. § 30. § 31. § 32. § 33. § 34. § 35. § 36. § 37. § 38. § 39. § 40. § 41. § 42.

§ 13.

Ĉar ĉiu amas ordinare personon, kiu estas simila al li, tial tiu ĉi patrino varmege amis sian pli maljunan filinon, kaj en tiu sama tempo ŝi havis teruran malamon kontraŭ la pli juna. Ŝi devigis ŝin manĝi en la kuirejo kaj laboradi senĉese. Inter aliaj aferoj tiu ĉi malfeliĉa infano devis du fojojn en ĉiu tago iri ĉerpi akvon en tre malproksima loko kaj alporti domen plenan grandan kruĉon.

daŭri durar.

ig hacer, volver, poner; ej. pura puro; limpio – purigi limpiar, purificar; morti morir – mortigi matar – sidi estar sentado – sidigi sentar.

ordinara ordinario, corriente.

persono persona.

tiu ese, aquel; ésa, aquélla.

ĉi indica proximidad; ej. tiu ese, aquel; ésa, aquélla. – tiu ĉi este, esta; éste, ésta; tie ahí, allí, allá – tie ĉi aquí, acá.

varma caliente; ferviente.

eg indica un grado más alto, aumentativo; ej. pordo puerta – pordego portón; varma caliente, ferviente – varmega muy caliente, muy cálido; mano mano – manego manaza.

sama mismo; igual.

tempo tiempo; época; hora.

teruro terror, pavor.

kontraŭ contra; enfrente de.

devi deber, tener que.

kuiri cocinar, cocer, guisar.

ej lugar adecuado para; ej. preĝi rezar, orar, rogar. – preĝejo templo, iglesia; kuiri cocinar, guisar – kuirejo cocina.

labori trabajar.

ad denota duración de acción; ej. pafo disparo, tiro – pafado tiroteo.

sen sin.

ĉesi cesar, dejar de.

inter entre.

afero asunto, cuestión; cosa.

feliĉa feliz, dichoso.

fojo vez.

ĉerpi sacar, extraer.

tre muy.

proksima próximo, cercano.

loko lugar, sitio.

porti llevar.

n indica el acusativo o complemento directo, también indica dirección.

kruĉo jarra, jarro, cántaro.