Esperanto/Vocabulario/Expresiones coloquiales

De Wikilibros, la colección de libros de texto de contenido libre.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Saludos[editar]

 • Saluton! - ¡Hola!
 • Bonan matenon! - ¡Buenos días! (Buena mañana)
 • Bonan vesperon! - ¡Buenas tardes!
 • Bonan nokton! - ¡Buenas noches!
 • Kiel vi fartas? - ¿Cómo estás?/¿Cómo te encuentras?
 • Adiaŭ! - ¡Adiós!
 • Ĝis (la revido)! - ¡Hasta la vista!
 • Estas bela tango - Es un bonito día

Interjecciones[editar]

 • ha!: ¡ah!
 • brave!: ¡bravo!
 • he!: ¡eh!
 • hura!: ¡hurra!, ¡viva!
 • ho!: ¡oh!
 • helpon!: ¡socorro!
 • ve!: ¡ay!
 • for!: ¡fuera!

Frases usuales[editar]

 • Mi nomiĝas... - Yo me llamo...
 • Bone - Está bien
 • Tre bone/Bonege - Muy bien
 • Kiel vi nomiĝas? - ¿Cómo te llamas?
 • Ĉu vi parolas Esperanton? - ¿Hablas Esperanto?
 • Bonvolu - Por favor
 • Dankon/Dankegon - Gracias
 • Je via sano - ¡A tu salud! en un brindis
 • Sanon! - ¡Salud!

Insultos e improperios[editar]

 • damne! - maldita sea!
 • diable! - diablos!
 • fek'! - mierda!
 • merdulo - mierda
 • putino - prostituta
 • kreteno - cretino
 • stultulo - estúpido
 • idioto - idiota
 • diofeka-furzo!
 • kacen!
 • bigoto
 • blagulo
 • ventkapulo
 • bugren!
 • forfikiĝu!
 • fuŝulo
 • kokrito
 • piĉen!
 • pug-lekanto
 • sencerbulo

Otras frases[editar]

 1. Kiel vi fartas? ['ki.el vi 'far.tas] ¿Cómo estás?.
 2. Mi fartas bonege! [mi 'far.tas 'bo.ne.ge] Estoy muy bien!.
 3. Mi fartas bone [mi 'far.tas 'bo.ne.] Estoy bien.
 4. Mi fartas bonete [mi 'far.tas bo.'ne.te] Estoy bien.
 5. Mi ne fartas tre bone [mi ne 'far.tas tre 'bo.ne] No estoy muy bien.
 6. Kiom da jaroj vi havas? ['ki.om da 'ia.roi vi 'ja.vas] ¿Cuántos años tienes?.
 7. Mi havas ... jarojn [mi 'ja.vas ... 'ia.roi] Tengo.... años.
 8. Mi ne scias [mi ne 'stsi.as] No lo sé.
 9. Mi ne ŝatas tion [mi ne 'sha.tas ti.on] No me gusta eso.
 10. Mi estas preta [mi 'es.tas 'pre.ta] Estoy listo.
 11. Ni iru! [ni 'i.ru] Vamos!.
 12. Mi bedaŭras [mi be.'dau.ras] Lo siento.
 13. Komerco kaj financo [ko.'mer.tso kai fi.'nan.tso] Comercio y fianzas.
 14. Kion vi studas? ['ki.on vi s.'tu.das] ¿Qué estudias?.
 15. Kion vi lernas? ['ki.on vi 'ler.nas] ¿Qué aprendes?.
 16. Mi studas... [Mi s.'tu.das] Estudio....
 17. Mi lernas... [Mi 'ler.nas] Aprendo....
 18. leĝon/juron leyes.
 19. medicinon medicina.
 20. ekonomikon economía.
 21. lingvojn idiomas.
 22. lingvistikon lingüística.
 23. matematikon matemáticas.
 24. kemion [ke.'mi.on] química.
 25. fizikon [fi.'zi.kon] física.
 26. komputikon [kom.pu.'ti.kon] informática.
 27. En kio universitato vi studas? ¿En qué universidad estudia/estudias? (formal/informal).
 28. Mi studas en... Estudio en ....
 29. Mi havas kurson hodiaŭ Tengo clases hoy.
 30. Mi estas libera hodiaŭ Estoy disponible hoy.
 31. Ĉu vi estas en gimnazio? ¿Está/Estás (formal/informal) en secundaria?.
 32. Mi estas en gimnazio Estoy en secundaria..
 33. Mi devas iri al mia klaso nun Debo ir a clases ahora.
 34. Emocioj kaj opinioj Emociones y opiniones.
 35. Ĉu vi ŝatas ĝin? ¿Le/Te (formal/informal) gusta?.
 36. Rigardu! ¡Mira!.
 37. Aŭskultu! ¡Escucha!.
 38. Bona! ¡Genial!.
 39. Bonega! ¡Impresionante!.
 40. Manĝaĵo kaj manĝejo Comida y restaurante.
 41. Saneco & Malsaneco Salud y enfermedad.
 42. Mi uzas la (kontraŭkoncipan) pilolon Tomo la píldora..
 43. Ĉu vi havas dolorojn? ¿Le/Te (formal/informal) duele?.
 44. Ĉu ĝi doloras? ¿Duele?.
 45. Ĉu ĝi doloras, se mi faras tion? ¿Duele cuando hago esto?.
 46. Ĉu vi povas iri? ¿Puede/Puedes (formal/informal) caminar?.
 47. Mi bezonas rulseĝon Necesito una silla de ruedas.
 48. Kie estas la plej apuda apotekon? ¿Dónde está la farmacia/droguería más cercana?.
 49. Ĉu mi povas ricevi ĝin sen preskribo? ¿Puedo llevarlo sin receta?.
 50. Ĉu vi havas ion kontraŭ insektmordoj? ¿Tiene algo para picaduras de insectos?.
 51. Ĉu vi havas ion kontraŭ sunbrulemo? ¿Tiene algo para quemaduras solares?.
 52. Mi havas preskribon de kuracisto Tengo una receta médica..
 53. Mi bezonas ion por... Necesito algo para ....
 54. Kiom ofte mi devus preni ĝin? ¿Cada cuánto debo tomarlo?.
 55. La ŝtormo alvenas al la plaĝo La tormenta llega a la playa.
 56. Tiuj homoj aŭdas laŭtan sonon Estas personas oyen un ruido fuerte.
 57. Mi prenas la ruĝan lampon Yo traigo la lampara roja.
 58. Ŝi vidas malgrandan birdon Ella ve un pájaro pequeño.
 59. Ni trovas malnovan konstruaĵon Encontramos un edificio viejo.
 60. Mi serĉas miajn ŝlosilojn Busco mis llaves.
 61. Mi tuŝas vian kapon Te toco la cabeza.
 62. Li volas novan blankan aŭton Quiere un nuevo coche blanco.
 63. Ŝi malfermas la rompitan fenestron Ella abre la ventana rota.Esperanto star.png Página principal Esperanto star.png

Información - Gramática - Lecturas - Enlaces - Ejercicios

Lecciones: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12

A · B · C, Ĉ · D · E · F · G, Ĝ · H,Ĥ · I · J, Ĵ · K · L · M · N · O · P · R · S, Ŝ · T · U · V · Z

Diccionario Universal · Vocabulario · Glosario de consulta