Ir al contenido

Esperanto/Vocabulario/Comidas

De Wikilibros, la colección de libros de texto de contenido libre.

Índice de la sección
«Vocabulario»


Trinkaĵoj 
Bebidas
[editar]

akvo
akvo

akvo

['ak.vo]

o.v; aguabiero
biero

biero

[bi.'e.ɾo]

o.v; cervezakafo
kafo

kafo

['ka.fo]

o.v; cafélakto
lakto

lakto

['lak.to]

o.v; lechemalvarmeta trinkaĵo
malvarmeta trinkaĵo

malvarmeta trinkaĵo

[mal.vaɾ.me ta tɾin.ka.ʒo]

o.v; refrescosuko
suko

suko

['su.ko]

o.v; jugoteo
teo

teo

['te.o]

o.v; tévino
vino

vino

['vi.no]

o.v; vinoFruktoj 
Frutas
[editar]

akvomelono
akvomelono

akvomelono

[ak.vo.me.'lo.no]

o.v; sandíaananaso
ananaso

ananaso

[a.na.na.so]

o.v; piñaavokado
avokado

avokado

[a.vo.ˈka.do]

o.v; aguacatecitrono
citrono

citrono

[t͡si.ˈtɾo.no]

o.v; limónfrago
frago

frago

[fɾa.ˈgo]

o.v; fresakokoso
kokoso

kokoso

[ko.ˈko.so]

o.v; cocomelono
melono

melono

[me.lo.no]

o.v; melónoranĝo
oranĝo

oranĝo

[o.ɾan.d͡ʒo]

o.v; naranjapersiko
persiko

persiko

[peɾ.si.ko]

o.v; melocotónpiro
piro

piro

[pi.ɾo]

o.v; perapizango
pizango

pizango

[pi.zan.go]

o.v; plátanopomo
pomo

pomo

[po.mo]

o.v; manzanavinbero
vinbero

vinbero

[vin.be.ɾo]

o.v; uvaabrikoto
abrikoto

abrikoto

[a.bɾi.ko.to]

o.v; albaricoqueLegomoj 
Verduras
[editar]

ajlo
ajlo

ajlo

[aj.lo]

o.v; ajoartiŝoko
artiŝoko

artiŝoko

[aɾ.ti.ʃo.ko]

o.v; alcachofaasparago
asparago

asparago

[as.pa.ɾa.go]

o.v; espárragobeto
beto

beto

[be.ˈto]

o.v; remolachabrasiko
brasiko

brasiko

[bɾa.si.ko]

o.v; colbrokolo
brokolo

brokolo

[bɾo.ko.lo]

o.v; brocolicepo
cepo

cepo

[t͡se.po]

o.v; cebollaflorbrasiko
florbrasiko

florbrasiko

[floɾ.bɾa.si.ko]

o.v; coliflorkalabaso
kalabaso

kalabaso

[ka.la.ba.so]

o.v; calabazakaroto
karoto

karoto

[ka.ɾo.to]

o.v; zanahoriakukumo
kukumo

kukumo

[ku.ˈku.mo]

o.v; pepinolaktuko
laktuko

laktuko

[lak.tu.ko]

o.v; lechugamango
mango

mango

[man.go]

o.v; mangomaizo
maizo

maizo

[ma.i.zo]

o.v; maízmelongeno
melongeno

melongeno

[me.lon.ge.no]

o.v; berenjenapizo
pizo

pizo

[pi.zo]

o.v; guisantesekvinbero
sekvinbero

sekvinbero

[sek.vin.be.ɾo]

o.v; pasasojfabo
sojfabo

sojfabo

[soj.fa.bo]

o.v; sojaspinaco
spinaco

spinaco

[spi.na.t͡so]

o.v; espinacaterpomo
terpomo

terpomo

[teɾ.po.mo]

o.v; papatomato
tomato

tomato

[to.ma.to]

o.v; tomateViandoj 
Carnes
[editar]

hepato
hepato

hepato

[he.'pa.to]

o.v; hígadokokaĵo
kokaĵo

kokaĵo

[ko.'ka.ʒo]

o.v; polloŝinko
ŝinko

ŝinko

['ʃin.ko]

o.v; jamón
InformaciónGramáticaLecturasEjerciciosEnlaces
Lecciones: 123456789101112
Diccionario UniversalVocabularioGlosario de consulta
ABC, ĈDEFG, ĜH,ĤIJ, ĴKLMNOPRS, ŜTUVZ