Esperanto/Vocabulario/Computación

De Wikilibros, la colección de libros de texto de contenido libre.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Índice de la sección
«Vocabulario»

Vortoj 
Palabras
[editar]

Hardvaro 
Hardware
[editar]

 • komputilo [kom-pu-ti-lo] computador, computadora u ordenador.

Enigaj flankaparatoj 
Periféricos de entrada
[editar]

 • klavaro [kla-va'-ro] teclado.
 • mikrofono [mi-kro-fo'-no] micrófono.
 • muso [mu'-so] ratón o mouse.
 • skanilo [ska-ni'-lo] escáner.
 • stirstango [stir-stan'-go] joystick.

Eligaj flankaparatoj 
Periféricos de salida
[editar]

 • ekrano [ek-ra'-no] pantalla.
 • fakso [fak'-so] fax.
 • kapaŭskultilo [ka-paw-skul-ti'-lo] auricular.
 • laŭtparolilo [lawt-pa-ro-li'-lo] altavoz, parlante, altoparlante o bocina.
 • monitoro [mo-ni-to'-ro] monitor.
 • printilo [prin-ti'-lo] impresora.
 • tuŝekrano [tuʃ-ek-ra'-no] pantalla táctil.

Akumulflankaparatoj 
Periféricos de almacenamiento
[editar]

 • diskaparato, durdisko, malmola disko [disk-a-pa-ra'-to, dur-dis'-ko, mal-mo'-la dis'-ko] disco duro o rígido.
 • fulmmemoro [fulm-me-mo'-ro] memoria flash.
 • magneta bendo [mag-ne'-ta ben'-do] cinta magnética.

Komunikflankaparatoj 
Periféricos de comunicación
[editar]

 • modemo [mo-de-mo] módem.
 • retkarto [ret-kar-to] tarjeta o placa de red.

Softvaro 
Software
[editar]

Interreto 
Internet
[editar]

 • retpoŝto [ret-poʃ'-to] correo electrónico.
 • TTT-legilo, foliumilo aŭ krozilo [to-to-to-le-gi'-lo, fo-li-u-mi'-lo, kro-zi'-lo] navegador o explorador web.
 • TTT (Tut-Tera Teksaĵo) [to-to-to (tut-te'-ra tek-sa'-ʒo)] WWW (World Wide Web).
 • tujmesaĝilo [tuj-me-sa-dʒi'-lo] mensajería instantánea.

Oficejo 
Oficina
[editar]

 • kalendaro [ka-len-da'-ro] calendario.
 • ofica programaro [o-fi'-tsa pro-gra-ma'-ro] suite ofimática.

Sekureco 
Seguridad
[editar]

 • kontraŭvirusilo [kon-traw-vi-ru-si'-lo] antivirus.
 • viruso [vi-ru'-so] virus.

Frazoj 
Frases
[editar]

 • Komputiloj kaj Interreto [kom-pu-ti'-loj kaj in-ter-re'-to] Computadoras e Internet.
 • Ĉu vi havas komputilon? [tʃu vi ha'-vas kom-pu-ti'-lon] ¿Tienes ordenador o computadora?.
 • La malmola disko estas plena [la mal-mo'-la dis'-ko es'-tas ple'-na] El disco duro está lleno.
 • Ĉu vi havas modemon? [tʃu vi ha'-vas mo-de'-mo] ¿Tienes módem?.
 • Ĉu vi havas interretan konekton? [tʃu vi ha'-vas in-ter-re'-tan ko-nek'-ton] ¿Tienes conexión a Internet?.
 • Ĉu mi povas sendi retmesaĝon? [tʃu vi po'-vas sen'-di ret-me-sa'-dʒon] ¿Puedo enviar un correo electrónico?.
 • Ĉu mi povas legi mian retpoŝton? [tʃu vi po'-vas le'-gi mi'-an ret-poʃ'-ton] ¿Puedo leer mi correo electrónico?.
 • Ĉu mi povas presi ion? [tʃu mi po'-vas prin'-ti i'-on] ¿Puedo imprimir algo?.
 • Ĉu mi povas skani ion? [tʃu mi po'-vas ska'-ni i'-on] ¿Puedo escanear algo?.
 • Mia komputilo kraŝis [mi'-a kom-pu-ti'-lo kra'-ʃis] Mi computadora se trabó.
 • Vi devas restartigi [vi de'-vas res-tar-ti'-gi] Necesitas reiniciar.
 • Ĉu mi povas instali ...? [tʃu mi po'-vas ins-ta'-li] ¿Puedo instalar ...?.
 • Kiu estas via retpoŝtadreso? [ki'-u es'-tas vi'-a ret-poʃt-a-dre'-so] ¿Cuál es tu correo electrónico?.
 • Mia retpoŝtadreso estas ... [mi'-a ret-poʃt-a-dre'-o es'-tas] Mi correo electrónico es ....
 • Ĉu vi havas TTT-ejon? [tʃu vi ha'-vas to-to-to-e'-jon] ¿Tienes una página web?.
 • Kiu estas la adreso? [ki'-u es'-tas la a-dre'-so] ¿Cuál es la dirección?.

Esperanto star.png Página principal Esperanto star.png

Información - Gramática - Lecturas - Enlaces - Ejercicios

Lecciones: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12

A · B · C, Ĉ · D · E · F · G, Ĝ · H,Ĥ · I · J, Ĵ · K · L · M · N · O · P · R · S, Ŝ · T · U · V · Z

Diccionario Universal · Vocabulario · Glosario de consulta