Esperanto/Vocabulario/Computación

De Wikilibros, la colección de libros de texto de contenido libre.

Índice de la sección
«Vocabulario»


Vortoj 
Palabras
[editar]

Hardvaro 
Hardware
[editar]

komputilo
komputilo

komputilo

[kom.pu.'ti.lo]

o.v; computadora u ordenadorportebla komputilo
portebla komputilo

portebla komputilo

[por.'te.bla kom.pu.'ti.lo]

o.v; computadora portátil
Enigaj flankaparatoj 
Periféricos de entrada
[editar]

klavaro
klavaro

klavaro

[kla.'va.ro]

o.v; tecladomikrofono
mikrofono

mikrofono

[mi.kro'.fo.no]

o.v; micrófonomuso
muso

muso

['mu.so]

o.v; ratón o mouseskanilo
skanilo

skanilo

[ska.'ni.lo]

o.v; escánerstirstango
stirstango

stirstango

[stir.'stan.go]

o.v; joystick
Eligaj flankaparatoj 
Periféricos de salida
[editar]

ekrano
ekrano

ekrano

[ek-ra'-no]

o.v; pantallafakso
fakso

fakso

[fak'-so]

o.v; faxkapaŭskultilo
kapaŭskultilo

kapaŭskultilo

[ka-paw-skul-ti'-lo]

o.v; auricularlaŭtparolilo
laŭtparolilo

laŭtparolilo

[lawt-pa-ro-li'-lo]

o.v; altavoz, parlante, altoparlante o bocinamonitoro
monitoro

monitoro

[mo-ni-to'-ro]

o.v; monitorprintilo
printilo

printilo

[prin-ti'-lo]

o.v; impresoratuŝekrano
tuŝekrano

tuŝekrano

[tuʃ-ek-ra'-no]

o.v; pantalla táctil
Akumulflankaparatoj 
Periféricos de almacenamiento
[editar]

diskaparato, durdisko, malmola disko
diskaparato, durdisko, malmola disko

diskaparato, durdisko, malmola disko

[disk-a-pa-ra'-to, dur-dis'-ko, mal-mo'-la dis'-ko]

o.v; disco duro o rígidofulmmemoro
fulmmemoro

fulmmemoro

[fulm-me-mo'-ro]

o.v; memoria flashmagneta bendo
magneta bendo

magneta bendo

[mag-ne'-ta ben'-do]

o.v; cinta magnética
Komunikflankaparatoj 
Periféricos de comunicación
[editar]

modemo
modemo

modemo

[mo-de-mo]

o.v; módemretkarto
retkarto

retkarto

[ret-kar-to]

o.v; tarjeta o placa de red
Softvaro 
Software
[editar]

Interreto 
Internet
[editar]

retpoŝto
retpoŝto

retpoŝto

[ret-poʃ'-to]

o.v; correo electrónicoTTT-legilo, foliumilo aŭ krozilo
TTT-legilo, foliumilo aŭ krozilo

TTT-legilo, foliumilo aŭ krozilo

[to-to-to-le-gi'-lo, fo-li-u-mi'-lo, kro-zi'-lo]

o.v; navegador o explorador webTTT (Tut-Tera Teksaĵo)
TTT (Tut-Tera Teksaĵo)

TTT (Tut-Tera Teksaĵo)

[to-to-to (tut-te'-ra tek-sa'-ʒo)]

o.v; WWW (World Wide Web)tujmesaĝilo
tujmesaĝilo

tujmesaĝilo

[tuj-me-sa-dʒi'-lo]

o.v; mensajería instantánea
Oficejo 
Oficina
[editar]

kalendaro
kalendaro

kalendaro

[ka-len-da'-ro]

o.v; calendarioofica programaro
ofica programaro

ofica programaro

[o-fi'-tsa pro-gra-ma'-ro]

o.v; suite ofimática
Sekureco 
Seguridad
[editar]

kontraŭvirusilo
kontraŭvirusilo

kontraŭvirusilo

[kon-traw-vi-ru-si'-lo]

o.v; antivirusviruso
viruso

viruso

[vi-ru'-so]

o.v; virus
Frazoj 
Frases
[editar]

 • Komputiloj kaj Interreto [kom-pu-ti'-loj kaj in-ter-re'-to] Computadoras e Internet.
 • Ĉu vi havas komputilon? [tʃu vi ha'-vas kom-pu-ti'-lon] ¿Tienes ordenador o computadora?.
 • La malmola disko estas plena [la mal-mo'-la dis'-ko es'-tas ple'-na] El disco duro está lleno.
 • Ĉu vi havas modemon? [tʃu vi ha'-vas mo-de'-mo] ¿Tienes módem?.
 • Ĉu vi havas interretan konekton? [tʃu vi ha'-vas in-ter-re'-tan ko-nek'-ton] ¿Tienes conexión a Internet?.
 • Ĉu mi povas sendi retmesaĝon? [tʃu vi po'-vas sen'-di ret-me-sa'-dʒon] ¿Puedo enviar un correo electrónico?.
 • Ĉu mi povas legi mian retpoŝton? [tʃu vi po'-vas le'-gi mi'-an ret-poʃ'-ton] ¿Puedo leer mi correo electrónico?.
 • Ĉu mi povas presi ion? [tʃu mi po'-vas prin'-ti i'-on] ¿Puedo imprimir algo?.
 • Ĉu mi povas skani ion? [tʃu mi po'-vas ska'-ni i'-on] ¿Puedo escanear algo?.
 • Mia komputilo kraŝis [mi'-a kom-pu-ti'-lo kra'-ʃis] Mi computadora se trabó.
 • Vi devas restartigi [vi de'-vas res-tar-ti'-gi] Necesitas reiniciar.
 • Ĉu mi povas instali ...? [tʃu mi po'-vas ins-ta'-li] ¿Puedo instalar ...?.
 • Kiu estas via retpoŝtadreso? [ki'-u es'-tas vi'-a ret-poʃt-a-dre'-so] ¿Cuál es tu correo electrónico?.
 • Mia retpoŝtadreso estas ... [mi'-a ret-poʃt-a-dre'-o es'-tas] Mi correo electrónico es ....
 • Ĉu vi havas TTT-ejon? [tʃu vi ha'-vas to-to-to-e'-jon] ¿Tienes una página web?.
 • Kiu estas la adreso? [ki'-u es'-tas la a-dre'-so] ¿Cuál es la dirección?.

InformaciónGramáticaLecturasEjerciciosEnlaces
Lecciones: 123456789101112
Diccionario UniversalVocabularioGlosario de consulta
ABC, ĈDEFG, ĜH,ĤIJ, ĴKLMNOPRS, ŜTUVZ