Ir al contenido

Esperanto/Vocabulario/En el restaurante

De Wikilibros, la colección de libros de texto de contenido libre.

Índice de la sección
«Vocabulario»


Conversación 
Konversacio
[editar]

 • kelnero ['kel.ne.ro] camarero.
 • servi [ser.vi] servir.
 • manĝi ['man.dʒi] comer.
 • lunĉo ['lun.tʃo] comida del medio día.
 • filo ['fi.lo] hijo.
 • fiŝo kun fritaj terpomoj ['fi.ʃo kun 'fri.tai̯ ter.'po.moi̯] pescado y patatas fritas.
 • por.'ci.o porción.
 • kiŝo ['ki.ʃo] pastel, normalmente relleno de carne o verduras.
 • trinki ['trin.ki] beber.
 • oranĝosuko [o.ran.dʒo.'su.ko] zumo de naranja.
 • ruĝa vino ['ru.dʒa 'vi.no] vino tinto.
 • deserto [de.'ser.to] postre.
 • fragoglaciaĵo [fra.go.gla.ci.'a.ʒo] helado de fresas.
 • laktorizo [lak.to.'ri.zo] arroz con leche.
 • koridoro [ko.ri.'do.ro] corredor, pasadizo.

Vocabulario

 • Kelnero: Saluton.
 • Kliento: Saluton.
 • Kelnero: Ĉu mi rajtas servi al vi?
 • Kliento: Jes, dankon. Ni volonte volas manĝi du lunĉo-menuojn.
 • Filo de la kliento: Mi volas manĝi fiŝon kun terpom-fritoj.
 • Kliento: Kaj mi volas manĝi pecon da kiŝo.
 • Kelnero: Kion vi volas trinki?
 • Kliento: Mi petas oranĝosukon por mia filo kaj ruĝan vinon por mi.
 • Kelnero: Ĉu vi volas deserton?
 • Kliento: Jes, bonvolu alporti fragoglaciaĵon kaj laktorizon.
 • Kelnero: Bone, ĉu vi volas ion alian?
 • Kliento: Jes, bonvolu diri kie estas la necesejo?
 • Kelnero: Je la fino de la koridoro.

Algunas frases en el Restaurante 
Kelkaj frazoj ĉe la restoracio
[editar]

 • Mi estas malsata Tengo hambre.
 • Mi estas soifa Tengo sed.
 • Ĉu vi havas ion por manĝi? ¿Tiene/Tienes (formal/informal) algo de comer?.
 • Ĉu vi havas ion por trinki? ¿Tiene/Tienes (formal/informal) algo de beber?.
 • Ĉu vi volas ion por manĝi? ¿Quiere/Quieres (formal/informal) algo de comer?.
 • Ĉu mi havigu al vi ion por manĝi? ¿Quiere/Quieres (formal/informal) algo de comer?.
 • Ĉu vi volas ion por trinki? ¿Quiere/Quieres (formal/informal) algo de beber?.
 • Mi deziras trinki ... , mi petas. Quisiera ... , por favor.
 • tason da kafo una taza de café.
 • tason da teo una taza de té.
 • glason da biero un tarro de cerveza.
 • glason da vino un vaso de vino.
 • glason da ruĝa vino un vaso de vino tinto.
 • glason da blanka vino un vaso de vino blanco.
 • glason da oranĝosuko un vaso de jugo de naranja.
 • glason da pomosuko un vaso de jugo de manzana.
 • Ĉu mi havigu al vi ion por trinki? ¿Quiere/Quieres (formal/informal) algo de beber?.
 • Kion vi deziras trinki? ¿Qué le gustaría/te gustaría (formal/informal) beber?.
 • Kion vi deziras manĝi? ¿Qué le gustaría/te gustaría (formal/informal) comer?.
 • Kion vi rekomendas? Qué recomienda/recomiendas?(formal/informal).
 • Ĉu mi povas vidi la menuon, dankon? ¿Puedo ver el menú, por favor?.
 • Ĉu mi povas vidi la vinliston, dankon? ¿Puedo ver la carta de vinos, por favor?.
 • Mi volus tion ĉi, dankon Me gustaría esto, por favor.
 • Ĉu vi deziras antaŭmanĝon? ¿Desea una entrada?.
 • Mi deziras antaŭmanĝon, mi petas. Quisiera una entrada, por favor.
 • Mi deziras iom da fiŝo, mi petas. Quisiera algo de pescado, por favor.
 • Mi deziras iom da bifsteko, mi petas. Quisiera algo de carne, por favor.
 • Mi deziras iom da porkaĵo, mi petas. quisiera algo de cerdo, por favor.
 • Mi deziras salaton, mi petas. Quisiera una ensalada, por favor.
 • Mi deziras iom da supo, mi petas. Quisiera una sopa, por favor.
 • Mi deziras ion vegetaran, mi petas. Quisiera algo vegetariano, por favor.
 • Ĉu vi deziras deserton? ¿Quiere/Quieres (formal/informal) postre?.
 • Por antaŭmanĝo, mi deziras... como entrada, quisiera ....
 • Kiel pladon, mi deziras... Para plato fuerte, quisiera ....
 • Kiel deserton, mi deziras... Para postre, quisiera ....
 • Ĉu mi povas ricevi tion ĉi kun ĉipsoj / rizo / terpomoj? ¿Puedo pedir esto con [papas .fritas]/arroz/papas?
 • Ĉu mi povas ricevi tion ĉi sen...? ¿Puedo pedir esto sin ...?.
 • Ĉu mi povas ricevi nur malgrandan porcion? ¿Me puede dar sólo una porción pequeña?.
 • Kiujn salatojn vi havas? ¿Qué ensaladas tiene?.
 • Nenion pli, dankon Nada más, gracias..
 • Tio estas por kunpreni Es para llevar.
 • Mi estas vegetarano Soy vegetariano.
 • Mi estas vegano Soy vegetariano.
 • Mi ne povas manĝi tion. No puedo comer eso.
 • Ĉu tio enhavas...? ¿Esto tiene ...?.
 • Ĉu en tio enestas...? ¿Esto tiene ...?.
 • (multe da) salo(n) (mucha) sal.
 • (multe da) sukero(n) (mucha) azúcar.
 • (multe da) graso(n) (mucha) grasa.
 • viandon carne.
 • marmanĝaĵon mariscos.
 • fiŝon pescado.
 • laktajn produktojn productos lácteos.
 • Mi ne trinkas alkoholon.  No bebo (alcohol).
 • Mi ne havas forkon. No tengo tenedor.
 • Mi ne havas tranĉilon. No tengo cuchillo.
 • Mi ne havas kuleron. No tengo cuchara.
 • Mankas glaso. Falta un vaso.
 • Mankas plado. Falta un plato.
 • Ĉi tio ne estas pura. Esto no está limpio.
 • Ĝi estas tro malvarma. Está muy frío.
 • Ĝi estas tro spicita. Está muy condimentado.
 • Ĉi tio ne estas, kion mi mendis. Esto no es lo que pedí.
 • Jen eraro. Hay un error.
 • Tio gustis bonege. Estaba delicioso.
 • Mi deziras pagi, mi petas. Quisiera pagar, por favor.
 • Ĉu mi povas ricevi la fakturon? Puede/Puedes (formal/informal) traerme la cuenta?.
 • Ni deziras pagi aparte Vamos a pagar cuentas separadas.
 • Ĉu tio inkluzivas ĉion? ¿Está todo incluido?.
 • Ĉu tio inkluzivas trinkmonon? ¿Está incluida la propina?.
 • Ĉu vi ŝatas kuiri? ¿Le/Te (formal/informal) gustaría cocinar?.
 • Kiu kuiros en ĉi tiu vespero? ¿Quién cocinará esta noche?.
 • Ĉu mi kuiros ĉi tiu vespero? ¿Debo cocinar esta noche?.
 • Kion mi kuiros? ¿Qué debo preparar?.
 • Ĉu vi deziras tason da kafo? ¿Quiere/Quieres (formal/informal) una taza de café?.
 • Ĉu vi deziras tason da teo? ¿Quiere/Quieres (formal/informal) una taza de té?.

InformaciónGramáticaLecturasEjerciciosEnlaces
Lecciones: 123456789101112
Diccionario UniversalVocabularioGlosario de consulta
ABC, ĈDEFG, ĜH,ĤIJ, ĴKLMNOPRS, ŜTUVZ