Esperanto/Lecturas/Proverbios de Zamenhof

De Wikilibros, la colección de libros de texto de contenido libre.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Proverbios de Zamenhof 
Zamenhofa Proverbaro
[editar]

La plena listo de la Zamenhofa Proverbaro estas ĉe Esperanta Vikicitaĵoj.
La lista completa de los proverbios de Zamenhof, se encuentra en Wikicitas en Esperanto.
Akiro kaj perdo rajdas duope Ganancia y pérdida cabalgan de a dos
Akvo kura, akvo pura Agua que corre, agua pura
Al amiko nova ne fidu sen provo Del amigo nuevo no confiarse sin ponerlo a prueba
Al kokino la ovo lecionojn ne donu A la gallina, el huevo no le da lecciones
Al vi oni predikas kaj nin oni pikas A ti se te predica, y a nosotros se nos pica
Azen' al azeno riproĉas malsaĝon Un burro a otro burro le reprocha lo bruto
Batita komprenas aludon Golpeado comprendes referencia
Birdo kantas laŭ sia beko El pájaro canta según su pico
Ĉio transmara estas ĉarma kaj kara Al otro lado del mar todo es encantador y querido
Dio donis oficon, Dio donas kapablon Dios dio un oficio; Dios da capacidad
Elmeti la okulon kaj vidi nulon Exponer el ojo y ver cero
Elverŝi sur iun sian koleron Verter sobre alguien su cólera
En malsata familio mankas harmonio En familia hambrienta falta armonia
Esti en Romo kaj ne vidi la Papon Estar en Roma y no ver al Papa
Famo kredon allogas, sed tre ofte mensogas Fama atractiva creencia, pero muy a menudo miente
Fari al iu bonan lavon Hacerle a alguien una buena lavada
Fiŝo granda naĝas profunde Pez grande nada profundo
Infana inklino restas ĝis la fino Inclinación infantil permanece hasta el fin
Instruas mizero manĝi panon sen butero La miseria enseña comer pan sin mantequilla.
Ju disputo pli forta, des pli multaj la vortoj Una disputa mas fuerte cuanto mas palabras
Kia la kapo, tia la ĉapo A tal cabeza, Tal sombrero
Kio doloras, pri tio ni ploras Lo que duele, por eso lloramos
Kiu diras la veron, havas suferon Quien dice la verdad; tiene sufrimiento
Kiu glutis tro multe, tiu agas tro stulte Quien tragó demasiado, ese actúa muy estúpido
Kiu ne akiras, kiam li povas, sed jam ne retrovas Quién no adquiere, cuando puede, éste desea más tarde, pero ya no se encuentra
Kiu trans muro aŭskultas, tiun la muro insultas Quien escucha a travez de paredes, a ese la pared insulta
Kiu volas komerci, tiu saĝon bezonas Quien quiere comerciar, ese necesita sabiduria
Kiun la sorto karesas, al tiu ĉio sukcesas A quien la suerte acaricia, todo le sale bien
Komercisto estas ĉasisto, li rigardas, kiu sin ne gardas Comerciante es un cazador, él mira, quien a su vez no custodia
Kontraŭ tuta kohorto eĉ Herkulo estas malforta

En contra de toda la cohorte, incluso Hércules es débil

Kuradi kiel venenita muso Corre como un ratón envenenado
La konscienco lin ne turmentas La conciencia a él no atormenta
La lipoj ne montru, kion manĝis la buŝo Los labios no muestran, que comió la boca.
La sigelo ankoraŭ ne estas metita El sello aún no está colocado
Li estas en acida humoro Él está de mal humor
Li estas homo sperta kaj lerta Él es hombre experto y hábil.
Li kuraĝon kolekti ne bezonas Él no necesita reunir coraje
Li zorgas pri ĝi kiel pri neĝo pasintjara

Él se preocupa de él como acerca de la nieve el año pasado

Liberulo iras, kien li deziras El hombre libre va a donde desea.
Longe ŝtelas ŝtelisto, tamen fine li pendos Largamente el ladrón roba, no obstante al final se colgará
Ne ĉio brilanta estas diamanto No todo lo que brilla es diamante
Ne ekpepi! No piar!
Ne pentru diablon sur la muro No dibuje al diablo sobre la pared
Ne voku diablon, ĉar li povas aperi No llame al diablo, porque le puede aparecer.
Nek al temo, nek al celo Ni al tema, ni al objetivo
Ni reciproke nin konas, klarigon ne bezonas Quienes reciprocamente se conocen, aclaracion no necesitan
Nin instruas eraro, kiun faras najbaro El error nos enseña,a quien hace vecino
Okazo faras ŝteliston La ocasión hace al ladrón
Oni batas ne la aĝon, sed la vizaĝon Se golpea no la edad, sino la cara
Oni batas per vipo, por ke sentu la ripo Se golpea con un látigo, para que sienta la costilla
Oro nur fingron eksvingas kaj ĉion atingas Oro solamente agita dedo y todo consigue
Pago de ŝuldanto estas bona en ĉiu kvanto Pago de deudor es bueno en toda cantidad.
Per pacienco kaj fervoro sukcesas ĉiu laboro Con paciencia y fervor se termina toda labor
Pli efike ol bato pelas malsato Mas eficaz que el látigo es el hambre.
Pli facile estas multon elspezi, ol malmulton enspezi Más fácilmente es gastar mucho, que poco ganar
Pli feliĉa sinjoro sen havo, ol riĉulo sed sklavo Mas feliz hombre sin tener que rico esclavo
Por malsanulo forto, por kokido la morto Para el enfermo la fuerza, para el pollo la muerte.
Post sufero venas prospero Después del sufrimiento viene la prosperidad.
Pri la lupo rakonto, kaj la lupo renkonte

Sobre el cuento del lobo, y encontrarse con el lobo

Prokrastita ne estas perdita Aplazar no está perdido
Promesita trezoro estas sen valoro Tesoro prometido no tiene valor.
Ricevi muŝon en la cerbon Recibir una mosca en el cerebro
Riveretoj fluas al riveroj Los arroyos fluyen al rio.
Saĝa tenas aferon, malsaĝa esperon El sabio labora, el ignorante espera.
Sako ne sonas -- amiko ne konas Bolsa que no suena, amigo no conoce.
Samaj kondiĉoj, samaj superstiĉoj Las mismas condiciones, las mismas superesticiones.
Se en kor' io sidas, vizaĝo perfidas Si en el corazón algo está sentado, el rostro traiciona
Selante ĉevalon, oni ĝin karesas Ensillando el caballo, uno lo acaricia
Sub sekuro promesojn tenu, sed doninte ne reprenu Bajo seguro tenga promesas, pero dando no retenga
Tra vitro de teruro pligrandiĝas la mezuro A travéz del vidrio del terror se agranda la medida.
Tro elektema ricevas nenion Quien mucho escoge nada recibe.
Volo kaj deziro leĝojn ne konas Querer y desear no conocen leyes.