Esperanto/Carrusel

De Wikilibros, la colección de libros de texto de contenido libre.

La frase del día para hoy 20º domingo del año es:


"Du botoj faras paron."

Zamenhofa Proverbaro


Todas las frases del carrusel son:

Arbaro aŭdas, kampo vidas. Zamenhofa Proverbaro
Se najtingalo sian langon bridus, sin en la kaĝo de ĉasist' ne vidus. Morteza Mirbaghian
Kun kiu vi kuniĝas, tia vi fariĝas. Zamenhofa Proverbaro
Deziru, ne deziru -- ordon' estas, iru! Zamenhofa Proverbaro
Multe entreprenis, sed ne multe eltenis. Zamenhofa Proverbaro
Tuso kaj amo ne estas kaŝeblaj. Zamenhofa Proverbaro
Bonfaron oni facile forgesas. Zamenhofa Proverbaro
Laboro homon nutras, sen laboro li putras. Zamenhofa Proverbaro
Juĝo komencita paciĝon ne malhelpas. Zamenhofa Proverbaro
Senmakula floro estas Dio. Persa Proverbo
Kiu semas venton, rikoltos fulmotondron. Zamenhofa Proverbaro
Amikeco aparte, afero aparte. Zamenhofa Proverbaro
Rido matene -- ploro vespere. Zamenhofa Proverbaro
Kurbiĝu hoko laŭ postuloj de l' loko. Zamenhofa Proverbaro
Ĉiuj milionoj konsistas el milonoj. Zamenhofa Proverbaro
Malsatulo manĝas eĉ ŝtonon. Persa Proverbo
Inter miaj muroj estu miaj plezuroj. Zamenhofa Proverbaro
Ne veku malfeliĉon, kiam ĝi dormas. Zamenhofa Proverbaro
Oni perfidon prenas, sed perfidulon abomenas. Zamenhofa Proverbaro
Malplena sako tentas al peko. Zamenhofa Proverbaro
Eĉ por plej terura tago venas vespero. Zamenhofa Proverbaro
Eksalte senhalte. Zamenhofa Proverbaro
Ĝi estas mustardo post la manĝo. Zamenhofa Proverbaro
Kion mem mi faras, tion ĉie mi flaras. Zamenhofa Proverbaro
Ŝtelisto ŝteliston ne perfidas. Zamenhofa Proverbaro
Se unu ne venis, dek ne atendas. Zamenhofa Proverbaro
Sonorado al li venas, sed de kie -- li ne komprenas. Zamenhofa Proverbaro
Obstina kiel kapro. Zamenhofa Proverbaro
Malforta kandelo venas : mallumo jam ne tute plenas. Marjorie-Boulton
Kiu mizeron ne havis, mizeron ne konas. Zamenhofa Proverbaro
Fajro tuj estingiĝas sen aero, homo velkas sen just' kaj libero. Morteza Mirbaghian
Kiu frue leviĝas, facile riĉiĝas. Zamenhofa Proverbaro
Ĝi jam staras al mi en la gorĝo. Zamenhofa Proverbaro
Teni la okulojn en streĉo. Zamenhofa Proverbaro
Kulo nenion valoras, sed ĝia piko doloras. Zamenhofa Proverbaro
Kiu tro certas pri sia vero, kreas inferon sur la tero. Marjorie-Boulton
Tro rapida akcelo ne kondukas al celo. Zamenhofa Proverbaro
Doni la tonon. Zamenhofa Proverbaro
Edzo kaj edzino estas nur unu. Zamenhofa Proverbaro
Multaj milonoj iĝas milionoj. Marjorie-Boulton
Tranĉi rekte en la karnon. Zamenhofa Proverbaro
En sia dometo li estas atleto. Zamenhofa Proverbaro
Amo estas supo: ju pli varma, des pli ĉarma. Morteza Mirbaghian
Ju pli da bruo, des malpli da ĝuo. Zamenhofa Proverbaro
Peto de barono estas ordono. Zamenhofa Proverbaro
Saĝa estas la hundo post ricevo de l' vundo. Zamenhofa Proverbaro
Mi devis lukti kontraŭ tri malamikoj: unue mi mem, due la hindianojn, trie la anglojn. Mohandas Karamchand GANDHI
Kie timo, tie honto. Zamenhofa Proverbaro
Esti sub la ŝuo (de sia edzino). Zamenhofa Proverbaro
Trapafadi la aeron. Zamenhofa Proverbaro
Ne ekzistas fumo sen fajro. Zamenhofa Proverbaro
Meti trabojn sur la vojon. Zamenhofa Proverbaro
Ricevis bandito laŭ sia merito. Zamenhofa Proverbaro
Lia animo forkuris en la pinton de la piedo. Zamenhofa Proverbaro
Hakilo estas tranĉa, sed ne cedas la branĉo. Zamenhofa Proverbaro
La lastan el amaso atakas la hundo. Zamenhofa Proverbaro
Ne malĝoju pro kresko de aĝo, se kun tio ankaŭ kreskas saĝo. Morteza Mirbaghian
Al ĉiu besto plaĉas ĝia nesto. Zamenhofa Proverbaro
El la sama buŝo li blovas varmon kaj malvarmon. Zamenhofa Proverbaro
Azeno ne komprenas valoron de sukero kaj bombono. Persa Proverbo
Hom' malesperas, Dio aperas. Zamenhofa Proverbaro
Interbatalo de katoj estas bona por la ratoj. Morteza Mirbaghian
Se fiŝo ekaperus el seka rivero, el politikista buŝo aperus vero. Morteza Mirbaghian
Kiu demandas, tiu ne eraras. Zamenhofa Proverbaro
Per mezuro kaj peso akiriĝas sukceso. Zamenhofa Proverbaro
Pastron nutras preĝejo. Zamenhofa Proverbaro
Pago de ŝuldanto estas bona en ĉiu kvanto. Zamenhofa Proverbaro
Apud propra domo ŝtelisto ne ŝtelas. Zamenhofa Proverbaro
Pekon serĉi oni ne bezonas. Zamenhofa Proverbaro
Unu vundo alian kuracas. Zamenhofa Proverbaro
Trafi per la vizaĝo en koton. Zamenhofa Proverbaro
Neĝo kaŝas nur ĝis printempo. Zamenhofa Proverbaro
Dio puni deziras, li la saĝon fortiras. Zamenhofa Proverbaro
Ne movi la buŝon! Zamenhofa Proverbaro
Kiu multe parolas, malamikon konsolas. Zamenhofa Proverbaro
Malhumileco estas kara plezuro. Zamenhofa Proverbaro
Lango estas gardanto de kapo. Persa Proverbo
Konsilu kiu povas. Zamenhofa Proverbaro
Ke knabo ŝtelis prunon, ne nigrigos la sunon. Marjorie-Boulton
Estu la ŝanĝiĝo, kiun vi deziras vidi en la mondo! Mohandas Karamchand GANDHI
Ne trovante bovinon, oni ŝtelas kokinon. Zamenhofa Proverbaro
Li havas pli da mono ol da bezono. Zamenhofa Proverbaro
En la leĝaj okuloj, ĉiuj estas egaluloj. Morteza Mirbaghian
Kiu mensogas kutime, mensogas sentime. Zamenhofa Proverbaro
Bovidon mi atendis, -- infanon Dio sendis. Zamenhofa Proverbaro
Se silentas draŝejo, malpacas loĝejo. Zamenhofa Proverbaro
Per bezono venas mono. Zamenhofa Proverbaro
La afero malsukcesis. Zamenhofa Proverbaro
La parto plej vasta venos la lasta. Zamenhofa Proverbaro
Ĉio estas por li kiel polvero sur la tero. Zamenhofa Proverbaro
Kiu aŭdis unuan, ankaŭ aŭdu la duan. Zamenhofa Proverbaro
Kiu havas belajn okulojn, freneze amas spegulojn. Morteza Mirbaghian
Avarulo avaras, heredantoj malŝparas. Zamenhofa Proverbaro
Kuraĝo ĉion atingas. Zamenhofa Proverbaro
Dio punas laŭ la fortoj. Zamenhofa Proverbaro
Por amiko intima ne ekzistas vojo malproksima. Zamenhofa Proverbaro
Kurbiĝadi kiel diablo en akvo benita. Zamenhofa Proverbaro
Rajdi sur ĉevalo oni ne lernas sen falo. Zamenhofa Proverbaro
Ni vidas, kiu ridas, -- kiu ploras, ni ne vidas. Zamenhofa Proverbaro
Havi orelojn sur ĝusta loko. Zamenhofa Proverbaro
Esploru la kavernon, sed portu lanternon. Marjorie-Boulton
Aŭ ĉio, aŭ nenio. Zamenhofa Proverbaro
Volanta kruro ne laciĝas de kuro. Zamenhofa Proverbaro
Mi havas pri tio nek scion nek supozon. Zamenhofa Proverbaro
Kiu pekis, tiu pagas. Zamenhofa Proverbaro
Falinton ĉiu atakas. Zamenhofa Proverbaro
Pasero sperta ne bezonas averton. Zamenhofa Proverbaro
Homo bagatelema. Zamenhofa Proverbaro
Sur la ŝtelisto brulas la ĉapo. Zamenhofa Proverbaro
Kiu ĉasas du leporojn, kaptas neniun. Zamenhofa Proverbaro
Longa konsidero savas de sufero. Zamenhofa Proverbaro
Kio pasis, ne revenos. Zamenhofa Proverbaro
Se ne estus pro profito, nenie okazus milito. Morteza Mirbaghian
Ricevos vulpo por sia kulpo. Zamenhofa Proverbaro
Reĝo donacis, sed polico minacas. Zamenhofa Proverbaro
Kun urso promenu, sed pafilon prete tenu. Zamenhofa Proverbaro
Oni faris, oni ĉesis, kaj ni ĉion forgesis. Zamenhofa Proverbaro
Kelktempa ĉeso ne estas forgeso. Zamenhofa Proverbaro
Por ŝafo tondita Dio venton moderigas. Zamenhofa Proverbaro
Multe da fianĉoj, sed la ĝusta ne venas. Zamenhofa Proverbaro
Fordoni anseron, por ricevi paseron. Zamenhofa Proverbaro
De superfluo malboniĝas la ĝuo. Zamenhofa Proverbaro
Amikon karesu, sed kalkuli ne forgesu. Zamenhofa Proverbaro
Lupo ne manĝas lupon. Persa Proverbo
Al li ne mankas defendo kontraŭ ofendo. Zamenhofa Proverbaro
Nek al temo, nek al celo. Zamenhofa Proverbaro
Bato de frato estas sen kompato. Zamenhofa Proverbaro
Tro forta ĵuro -- la afero ne pura. Zamenhofa Proverbaro
Li mensogas maŝine. Zamenhofa Proverbaro
La fino kronas la verkon. Zamenhofa Proverbaro
Ĉio supermezura estas terura. Zamenhofa Proverbaro
Vi amas preni, amu redoni. Zamenhofa Proverbaro
Prudento ektimas, se promesoj senlimas. Marjorie-Boulton
Du botoj faras paron. Zamenhofa Proverbaro
Kiu aŭskultas, kie li ne devas, tiu aŭdas, kion li ne revas. Zamenhofa Proverbaro
Kiu tro bezonas, tiu leĝon ne konas. Zamenhofa Proverbaro
Malgranda birdeto, sed akra ungeto. Zamenhofa Proverbaro
En puton ne kraĉu, ĉar vi trinki bezonos. Zamenhofa Proverbaro
Feliĉo venas gute, malfeliĉo venas flue. Zamenhofa Proverbaro
Konstrui kastelojn en aero. Zamenhofa Proverbaro
Mizero saltas, mizero haltas. Zamenhofa Proverbaro
Bona stato saĝigas, malbona malsaĝigas. Zamenhofa Proverbaro
Amo kaj parfumo ne estas kaŝeblaj. Persa Proverbo
Ne rapidu, trankvile decidu. Zamenhofa Proverbaro
Du sinjoroj en unu bieno, du mastrinoj ĉe unu kameno -- neniam vivas sen reciproka malbeno. Zamenhofa Proverbaro
Vivi larĝe kaj lukse. Zamenhofa Proverbaro
Paroli dolĉe en la orelon. Zamenhofa Proverbaro
Formeti en arĥivon. Zamenhofa Proverbaro
Montroj kaj konsiloj estas facilaj. Zamenhofa Proverbaro
Sur la ventro veluro, en la ventro murmuro. Zamenhofa Proverbaro
Metio lacigas, metio vivigas. Zamenhofa Proverbaro
Amiko fidela estas trezoro plej bela. Zamenhofa Proverbaro
Per tro multa varto malboniĝas la farto. Zamenhofa Proverbaro
Ĉiu por si, por ĉiuj Di'. Zamenhofa Proverbaro
Ne povas ĉiu homo esti pap' en Romo. Zamenhofa Proverbaro
Kiu batas edzinon, tiu vundas sin mem. Zamenhofa Proverbaro
Restis nenio absolute, nek por mordi, nek por gluti. Zamenhofa Proverbaro
La homo devas esti feliĉa. Sed, nu , pri kio ? VOLTAIRE
La vivo staras sur la karto. Zamenhofa Proverbaro
Ne unu fajron li pasis, ne unu hundo lin ĉasis. Zamenhofa Proverbaro
Bato de patrino ne longe doloras. Zamenhofa Proverbaro
Muro havas muson kaj muso havas orelojn. Persa Proverbo
La mondo estas loko por testo, ne loko por ripozo kaj festo. Persa Proverbo
Saĝulo scias ion, sed neniu scias ĉion. Zamenhofa Proverbaro
Post alkutimiĝo doloras disiĝo. Zamenhofa Proverbaro
Filo konfesis, patro forgesis. Zamenhofa Proverbaro
Unu amiko malnova pli valoras ol du novaj. Zamenhofa Proverbaro
Klopodi pri ĉies favoro estas pleje malsaĝa laboro. Zamenhofa Proverbaro
Pli ol kruelaj reĝoj, vundas maljustaj leĝoj. Morteza Mirbaghian
Ŝafo donas sian lanon, por ke mastro havu panon. Zamenhofa Proverbaro
Plibono estas malamiko de bono. Zamenhofa Proverbaro
Pereis ŝafino, pereu ankaŭ la ŝafido. Zamenhofa Proverbaro
Donaco nesincera estas donaco infera. Zamenhofa Proverbaro
Per mano de aliulo kaptu serpenton. Persa Proverbo
Pli kara estas kapo ol ĉapo. Zamenhofa Proverbaro
Per la kapo malsupren. Zamenhofa Proverbaro
Ju pli da donoj, des pli da amikoj. Zamenhofa Proverbaro
Kapo kun herbo, sen guto da cerbo. Zamenhofa Proverbaro
Al porko Dio kornojn ne donas. Zamenhofa Proverbaro
Tablo kovrita faras amikojn. Zamenhofa Proverbaro
Petron kruro doloras, Karolo ne lamas. Zamenhofa Proverbaro
Bona estas Romo, sed tro malproksima de nia domo. Zamenhofa Proverbaro
Tordi ŝnurojn el sablo. Zamenhofa Proverbaro
Ne konante la profundecon, ne iru en la riveron. Zamenhofa Proverbaro
Vergo doloras, sed saĝon ellaboras. Zamenhofa Proverbaro
Lernado havas maldolĉan radikon, sed bonan efikon. Zamenhofa Proverbaro
Havi varman lokon. Zamenhofa Proverbaro
Por virta orelo ne danĝeras vorto malbela. Zamenhofa Proverbaro
Al malsaĝulo ne helpas admono, nur bastono. Zamenhofa Proverbaro
Celi anseron, trafi aeron. Zamenhofa Proverbaro
Feliĉo vezike sin levas, sed baldaŭ falas kaj krevas. Zamenhofa Proverbaro
Dio donis oficon, Dio donas kapablon. Zamenhofa Proverbaro
Kiu akceptas donacon, perdas la pacon. Zamenhofa Proverbaro
Ne kotas besto en sia nesto. Zamenhofa Proverbaro
Kiu kaptas tro vaste, konservas malmulte. Zamenhofa Proverbaro
Unuavice ili ignoras vin, poste ili priridas vin, poste ili kontraŭbatalas al vi, kaj fine vi venkas. Mohandas Karamchand GANDHI
Plej certa laboro -- laboro per oro. Zamenhofa Proverbaro
Malsatulon la fabloj ne nutros. Zamenhofa Proverbaro
Ne valoras la faro la koston de l' preparo. Zamenhofa Proverbaro
Diablo ŝercon ne komprenas, vokite li venas. Zamenhofa Proverbaro
Ĉe vesto velura suferas stomako. Zamenhofa Proverbaro
Ne batalu pot' el tero kontraŭ kaldrono el fero. Zamenhofa Proverbaro
Gardatan ŝafon eĉ lupo timas. Zamenhofa Proverbaro
Se ne estus "se" kaj "tamen", mi al ĉio dirus amen. Zamenhofa Proverbaro
Se eblus fajron per fajro estingi, eblus pacon per batalo atingi. Morteza Mirbaghian
Ore belas la fazano ; blue belas genciano. Marjorie-Boulton
Ne helpas spegulo al malbelulo. Zamenhofa Proverbaro
Se stomako doloras, kapo laboras. Zamenhofa Proverbaro
Por gasto ne petita mankas kulero. Zamenhofa Proverbaro
La unua leĝo pri amikeco estas, ke oni devas ĝin prizorgi, la dua, ke oni estu indulga kiam la unua estas malzorgita VOLTAIRE
Grandaj malbonoj -- grandaj rimedoj. Zamenhofa Proverbaro
Ne rapidu kun fido antaŭ longa kunesido. Zamenhofa Proverbaro
Dormus leporo, se ĝi ĉason ne timus. Zamenhofa Proverbaro
Al la buŝo de "oni" neniu povas ordoni. Zamenhofa Proverbaro
Se neniu plendas, neniu defendas. Zamenhofa Proverbaro
La plej danĝera homo -- malbona in' en domo. Zamenhofa Proverbaro
Neevitebla malbono. Zamenhofa Proverbaro
Malgrandaj infanoj kaŭzas laboron, grandaj -- doloron. Zamenhofa Proverbaro
Komenciĝis proceso, mono fluas sen ĉeso. Zamenhofa Proverbaro
Kiam kato promenas, la musoj festenas. Zamenhofa Proverbaro
Ventro malsata orelon ne havas. Zamenhofa Proverbaro
Senlanigu, sed ne senfeligu. Zamenhofa Proverbaro
Poton taksu laŭ sono, sinjoron laŭ tono. Zamenhofa Proverbaro
De semo putra venas frukto ne nutra. Zamenhofa Proverbaro
Restu tajloro ĉe via laboro. Zamenhofa Proverbaro
Por eviti kverelojn, edzo fermu orelojn. Morteza Mirbaghian
Kiu ŝvitas, tiu profitas. Zamenhofa Proverbaro
Senpaga vinagro pli dolĉas ol mielo. Persa Proverbo
Instruas mizero manĝi panon sen butero. Zamenhofa Proverbaro
Laboro kaj pacienco kondukas al potenco. Zamenhofa Proverbaro
Ne ĉiam estas sankta Johano. Zamenhofa Proverbaro
Ĉe tablo malplena babilo ne fluas. Zamenhofa Proverbaro
Per unu ŝtono oni du ĵetojn ne faras. Zamenhofa Proverbaro
Kion koro sentas, lango prezentas. Zamenhofa Proverbaro
Ĉia dono estas bono. Zamenhofa Proverbaro
Lernado era,era,era : kaj vi iam estos klera. Marjorie-Boulton
De la manoj ĝis lipoj la sup' elverŝiĝis. Zamenhofa Proverbaro
Mensogu kiom vi volas, sed memoru kion vi parolas. Zamenhofa Proverbaro
Barelo malplena sonas plej laŭte. Zamenhofa Proverbaro
Por patrino ne ekzistas infano malbela. Zamenhofa Proverbaro
Atendis, meditis, ĝis en tombon englitis. Zamenhofa Proverbaro
Inter la blinduloj reĝas la strabuloj. Zamenhofa Proverbaro
Ĉe botisto la ŝuo estas ĉiam kun truo. Zamenhofa Proverbaro
Celis paseron, trafis anseron. Zamenhofa Proverbaro
Trezoro kaj serpento, floro kaj dorno, ĝojo kaj malĝojo kunestas. Persa Proverbo
Kion rajtas leono, ne rajtas azeno. Zamenhofa Proverbaro
Lupo dormanta ŝafon ne kaptas. Zamenhofa Proverbaro
Nenia peno nek provo donos lakton de bovo. Zamenhofa Proverbaro
Neniom da oro, sed bona gloro. Zamenhofa Proverbaro
Pagi por fremda festeno. Zamenhofa Proverbaro
Ne tuŝu min. Ne kirlu miajn cirklojn. Arkimedo
Ni laboru kaj esperu. Zamenhofa Proverbaro
Leĝo malaperas, moro daŭras. Zamenhofa Proverbaro
Esti inter martelo kaj amboso. Zamenhofa Proverbaro
Fermitaj estu buŝoj de saĝuloj, sed malfermitaj iliaj okuloj. Morteza Mirbaghian
Vinoj kolektiĝas en la kelo, kiel volumoj en la libroservo de UEA Marjorie-Boulton
Feliĉo, samkiel virino bela, malofte dumlonge restas fidela. Morteza Mirbaghian
Kiu kapon posedas, kombilon jam trovos. Zamenhofa Proverbaro
Barbo potenca, sed kapo sensenca. Zamenhofa Proverbaro
Ne atendita, ne esperita ofte venas subite. Zamenhofa Proverbaro
Groŝon ŝtelis -- ho, ŝtelisto! milojn ŝtelis -- financisto. Zamenhofa Proverbaro
Dormo estas frato de morto. Persa Proverbo
Piki al iu la vundan lokon. Zamenhofa Proverbaro
La morto ne distingas, ĉiujn egale atingas. Zamenhofa Proverbaro
Unu hako kverkon ne faligas. Zamenhofa Proverbaro
Mortinta serĉu ĉielon, vivanta ian celon. Zamenhofa Proverbaro
En fremda tegmento li flikas truon kaj en propra ne vidas la fluon. Zamenhofa Proverbaro
Per eraro ne praviĝas la faro. Zamenhofa Proverbaro
Eĉ vulpo plej ruza fine estas kaptata. Zamenhofa Proverbaro
Pri lando malproksima estas bone mensogi. Zamenhofa Proverbaro
Infana inklino restas ĝis la fino. Zamenhofa Proverbaro
Ne ŝtelus ŝtelistoj, se ne ekzistus kaŝistoj. Zamenhofa Proverbaro
Nigro sur blanko pruvas sen manko. Zamenhofa Proverbaro
Animo al paradizo deziras, sed pekoj retiras. Zamenhofa Proverbaro
Malgranda pezo, sed granda prezo. Zamenhofa Proverbaro
Ne laciĝos mano, ne fariĝos pano. Zamenhofa Proverbaro
Homo fidas, feliĉo decidas. Zamenhofa Proverbaro
Jes, se iel flugus talpoj, ili flugus super alpoj. Marjorie-Boulton
Ĵeti bastonon en la radon. Zamenhofa Proverbaro
Kiu sian langon katenas, Dio lin benas. Zamenhofa Proverbaro
Vundo(kaŭzita) de lango pli malbonas ol tiu de glavo. Persa Proverbo
Venas profito -- venas merito. Zamenhofa Proverbaro
Kiu neniam estimas, lia spirito ŝlimas. Marjorie-Boulton
Konu nin, ŝatu nin! Zamenhofa Proverbaro
Tie ĉi malbone, tie nebone. Zamenhofa Proverbaro
Amanto estas blinda. Persa Proverbo
Bona estas domo nova kaj amiko malnova. Zamenhofa Proverbaro
Saĝa hundo post la vundo. Zamenhofa Proverbaro
Dio al vi donis, por ke vi povu doni. Zamenhofa Proverbaro
Gardu kandelon por la nokto. Zamenhofa Proverbaro
Kapo majesta, sed cerbo modesta. Zamenhofa Proverbaro
Eŭreka! Arkimedo
Truon de l' honoro flikos neniu tajloro. Zamenhofa Proverbaro
Propra volo ordonon superas. Zamenhofa Proverbaro
Ne valoranto plaĉas, sed plaĉanto valoras. Zamenhofa Proverbaro
Kiu agas afable, vivas agrable. Zamenhofa Proverbaro
Antaŭ la lango laboru la cerbo. Zamenhofa Proverbaro
De tro da pano venas malsano. Zamenhofa Proverbaro
Najbaro ne ĝemas, kiam boto nin premas. Zamenhofa Proverbaro
Laŭdu belecon de l' maro, sed ĉe rando de arbaro. Zamenhofa Proverbaro
Ne kaŝiĝas lia lango malantaŭ la vango. Zamenhofa Proverbaro
Loĝi en la fino de la mondo. Zamenhofa Proverbaro
Al mono kaj forto humiliĝas la sorto. Zamenhofa Proverbaro
Mi konas miajn homojn. Zamenhofa Proverbaro
Kiu garantias, trankvilon ne scias. Zamenhofa Proverbaro
Amikoj konsistas el tri grupoj; Amiko, amiko de amiko kaj malamiko de malamiko. Persa Proverbo
Kapo malsaĝa ne griziĝas nek kalviĝas. Zamenhofa Proverbaro
Kiu perdis la kapon, ne bezonas jam ĉapon. Zamenhofa Proverbaro
Nin ĉiam ravas, kion ni ne havas. Zamenhofa Proverbaro
Ĉiu medalo du flankojn posedas. Zamenhofa Proverbaro
Kie dento doloras, tien iras la lango. Zamenhofa Proverbaro
Li zorgas pri ĝi kiel pri neĝo pasintjara. Zamenhofa Proverbaro
Kio bone aspektas, tion ĉiu elektas. Zamenhofa Proverbaro
Avarulo pagas duoble. Zamenhofa Proverbaro
Ankoraŭ neniu evitis la sorton. Zamenhofa Proverbaro
Bona vino al la fino. Zamenhofa Proverbaro
Mia loĝejo -- mia reĝejo. Zamenhofa Proverbaro
Kiam profito permesas, oni humanecon forgesas. Morteza Mirbaghian
Fluidaĵo sen difino, nek vinagro nek vino. Zamenhofa Proverbaro
Ne venas rato mem al kato. Zamenhofa Proverbaro
Laboro donas bonstaton, mallaboro malsaton. Zamenhofa Proverbaro
De guto post guto disfalas granito. Zamenhofa Proverbaro
Pagas ne riĉulo, pagas kulpulo. Zamenhofa Proverbaro
Ĉiu iras, kiel saĝ' al li diras. Zamenhofa Proverbaro
Sinjorina peto egalas al dekreto. Morteza Mirbaghian
Feliĉo leĝon ne obeas, subite naskiĝas, subite pereas. Zamenhofa Proverbaro
Al la afero! Zamenhofa Proverbaro
El malplena telero vane ĉerpas kulero. Zamenhofa Proverbaro
Vero ne bezonas mediti nek spriti. Zamenhofa Proverbaro
Ĉion beligas arda amo ; hipopotaminon por hiopopotamo. Marjorie-Boulton
Valoras ne la vesto, valoras la enesto. Zamenhofa Proverbaro
Ne ĉiu havas egalan feliĉon. Zamenhofa Proverbaro
Jugo propravola ne estas malmola. Zamenhofa Proverbaro
Edzo estas malgranda Dio. Persa Proverbo
Leĝoj similas al araneaj retoj, en kiuj kaptiĝas nur insektetoj. Morteza Mirbaghian
Ĉiu sezono kun sia bono. Zamenhofa Proverbaro
Se edzo ne aŭdus kaj edzino ne vidus, dum la tuta kunvivo ili feliĉe ridus. Morteza Mirbaghian
Arbo falinta ne havas radikojn, homo falinta ne havas amikojn. Morteza Mirbaghian
El du malbonoj pli malgrandan elektu. Zamenhofa Proverbaro
Kvitiĝas servo per reservo. Zamenhofa Proverbaro
Se katoj zorgus pri vivo de ratoj, potenculoj zorgus pri homaj rajtoj. Morteza Mirbaghian
Kie diablo ne povas, tien virinon li ŝovas. Zamenhofa Proverbaro
Timigu min, kaj mi obeos honte ; konvinku min, kaj mi obeos volonte. Marjorie-Boulton
Fajro provas la oron, mizero la koron. Zamenhofa Proverbaro
Se devigas neceso, faru kun kareso. Zamenhofa Proverbaro
Pli bona virto sen oro, ol oro sen honoro. Zamenhofa Proverbaro
Morto de azeno estas festo por hundo. Persa Proverbo
Transsalte-senhalte. Zamenhofa Proverbaro
Pli helpas guto da feliĉo, ol barelo da saĝo. Zamenhofa Proverbaro
Vivon travivi estas art' malfacila. Zamenhofa Proverbaro
Kontraŭ ĉiu malfacilo ekzistas konsilo. Zamenhofa Proverbaro
Ne estas fumo sen fajro. Persa Proverbo
Lupo plej sovaĝa, estas homo-vizaĝa. Morteza Mirbaghian
Pli bone violetoj al persono, ol orkideoj al tombŝtono. Marjorie-Boulton
Ora ŝlosilo ĉiun pordon malfermas. Zamenhofa Proverbaro
El kanto oni vortojn ne elĵetas. Zamenhofa Proverbaro
La afero ne staras sur pinto de ponto. Zamenhofa Proverbaro
Sur arbon kliniĝintan saltas la kaproj. Zamenhofa Proverbaro
De ĉiu damaĝo kreskas saĝo. Persa Proverbo
Plej kruela estas redono por farita bono. Zamenhofa Proverbaro
Malsato ne estas frato. Zamenhofa Proverbaro
Vorto donita estas kiel leĝo. Zamenhofa Proverbaro
Pli valoras malgranda reganto, ol granda servanto. Zamenhofa Proverbaro
Kiu serĉadas fiulon, enrigardu spegulon. Morteza Mirbaghian
Malnova amiko estas (kiel) preta ĉevalo. Persa Proverbo
Kaŝu malbenon kaj faru bonan mienon. Zamenhofa Proverbaro

InformaciónGramáticaLecturasEjerciciosEnlaces
Lecciones: 123456789101112
Diccionario UniversalVocabularioGlosario de consulta
ABC, ĈDEFG, ĜH,ĤIJ, ĴKLMNOPRS, ŜTUVZ