Ir al contenido

Catalán/Lliçó 2a nivell avançat

De Wikilibros, la colección de libros de texto de contenido libre.
← Lliçó 1a nivell avançat Lliçó 2a nivell avançat Lliçó 3a nivell avançat →
Exercicis de la lliçó 2a, nivell avançat


Quan en català hi ha una "e" i en castellà una "a"

[editar]

En català hi ha tot un seguit de mots que s'escriuen amb e mentre que en castellà s'escriuen amb una a. Com ja vam dir a la lliçó primera, posat que siguin vocals àtones, si vós habiteu a les zones del català occidental caldrà que pronuncieu aquestes paraules com les escriviu. Ací us en donem una llista important:

albercoc (albaricoque)
   Cal que col·loqueu damunt la pasta de farina els trossos d'albercoc.
   Tenéis que colocar encima de la pasta de harina los trozos de albaricoque.
 
aparell (aparato)
   Avui estudiarem l'aparell digestiu humà.
   Hoy vamos a estudiar el aparato digestivo humano.
 
assemblea (asamblea)
   L'assemblea anyal de la Federació d'Escacs té lloc a Vic.
   La asamblea anual de la Federación de Ajedrez tiene lugar en Vic.
 
cànem (cáñamo)
   El 1326 ja es conreava cànem a Vila-real.
   En 1326 ya se cultivaba cáñamo en Vila-real.
 
cullera (cuchara)
   Com t'estimes més menjar l'arròs, amb la cullera o amb la forquilla?
   ¿Cómo prefieres comerte el arroz, con la cuchara o con el tenedor?
 
ebenista (ebanista)
   Un ebenista no treballa només l'eben.
   Un ebanista no sólo trabaja el ébano.
 
efeminat (afeminado)
   Bacus era com un jove semblant a Apol·lo però més efeminat.
   Baco era como un joven parecido a Apolo pero más afeminado.
 
enyorament (añoranza)
   És quan vius a l'estranger que sents l'enyorament del país.
   Es al vivir al extranjero cuando sientes la añoranza por el país.
 
espàrrec (espárrago)
   L'espàrrec de Navarra té molt de renom.
   El espárrago de Navarra tiene mucho renombre.
 
gelea (lalea)
   Gelea elaborada a partir de maduixes, gerds i prunes .
   Jalea elaborada a partir de fresas, frambuesas y ciruelas.
 
meravella (maravilla)
   La Seu Vella de Lleida és la primera de les set meravelles de Catalunya.
   La Seo Vieja de Lérida es la primera de la siete maravillas de cataluña.
 
monestir (monasterio)
   Jaume I va ser soterrat al monestir de Poblet.
   Jaime I fue enterrado en el monasterio de Poblet.
 
orfe (huérfano)
   Orfe de pare i mare va morir desemparat.
   Huérfano de padre y madre murió desamparado.
 
orgue (órgano)
   L'organista toca l'orgue. L'orguener en fabrica i n'adoba.
   El organista toca el órgano. El organero los fabrica y los repara.
 
sergent (sagento)
   Tot sergent és un sotsoficial de les forces armades.
   Todo sargento és un suboficial de las fuerzas armadas.
 
setí (satín)
   I tots anaven vestits de setí blanc, que significa virginitat. (Tirant)
   Y todos iban vestidos de satín blanco, que significa virginidad.
 
treball (trabajo)
   Carles és a l'atur perquè no troba cap treball.
   Carles está en paro porque no encuentra ningún trabajo.
 
vernís (barniz)
   Una empresa dedicada a fabricar i vendre pintures i vernissos.
   Una empresa dedicada a la fabricación y la venta de pinturas y barnices.
 
Xúquer (Júcar)
   El Xúquer és el riu més important del País Valencià.
   El Júcar és el río más importante del País Valenciano.
 

Quan en català hi ha una "e" i en castellà una "i"

[editar]
afusellar (fusilar)
   Aquest autor afusella els contes de Poe.
   Este autor fusila los cuentos de Poe.
 
aresta (arista)
   Un poliedre és convex si totes les arestes són convexes.
   Un poliedro es convexo si todas sus aristes son convexas.
 
batedora (batidora)
   Per fer un batut tritura les maduixes amb la batedora.
   Para hacer un batido tritura las fresas con la batidora.
 
batre (batir)
   Vam batre només les clares i vam guardar els rovells.
   Batimos sólo las claras y guardamos las yemas.
 
bescuit (bizcocho)
 
coneixement (conocimiento)
 
costella (costilla)
   Segons el Gènesi, Déu creà la dona d'una costella d'Adam.
   Según el Génesis, Dios creó a la mujer de una costilla de Adán.
 
gegant (gigante)
 
renaixement (renacimiento)
 
seguretat (seguridad)
 
tebi (tibio)
   Acostumo a dutxar-me amb aigua tèbia.
   Tengo costumbre de ducharme con agua tibia.
 

Quan en català hi ha una "e" i en castellà una "o"

[editar]
eruga (oruga)
   Als alzinars menorquins hi ha una plaga endèmica d'erugues.
   En los encinales menorquines hay una plaga endémica de orugas.