Ir al contenido

Catalán/Lliçó10a

De Wikilibros, la colección de libros de texto de contenido libre.
← Lliçó9a Lliçó 10a Lliçó11a →
Exercicis de la desena lliçó


La e oberta i la o oberta[editar]

Llegamos a un punto que va a requerir un poco de esfuerzo por tu parte, ya que se trata de dos sonidos que en un principio no hacen los castellanoparlantes -si en tu dialecto no pronuncias la ese final en una palabra como mujeres o como todos, léelas en voz alta, posiblemente la seguda e o la segunda o las pronuncies con la boca más abierta que la primera e de mujeres o la primera o de todos, si es el caso, felicidades, ya sabes cómo se pronuncia una e y una o abiertas-. Si no la pronuncias no te preocupes la e y la o que pronuncias, equivalen a la e y a la o cerradas del catalán, para hacerlas abiertas cuando las pronuncies abre más la boca, no hay más misterio.

En catalán, la e y la o abiertas son un sonido más como la a, la b, etc. Esto quiere decir algunas cosas:

Distribució de la e oberta[editar]

Context Exemples Exepcions
Ante una l aranzel, arrel, cel, cruel, delta, duel, Elda, Elx, estel, fel, fidel, fuel, gel, gratacel, hotel, infidel, mel, melsa, Miquel, model, Novelda, paral·lel, pèl, rebel, recel, selva, tela, vel, feltre, pel

En el catalán de la Comunidad Valenciana son cerradas las palabras delta, selva.

Ante una l·l Apel·les, bèl·lic, Brussel·les, cel·la, cèl·lula, libèl·lula, maquiavèl·lic, novel·la, parcel·la, satèl·lit -

Ante una r seguida de otra consonante[editar]

Ante una rc cèrcol, cérvol, terme
Ante una rg verge, conserge -
Ante el grupo rt Albert, cert, concert, desert, ert, expert, julivert, obert, oferta, vèrtex -
Ante el grupo rd gerd, merda, perdre, verd, -
Ante el grupo rp esquerp, serp
Ante el grupo rb acerb, erb, superb, verb, herba,
Ante el grupo rl merla, perla, -
Ante el grupo rn altern, autogovern, caverna, cisterna, extern, govern, hivern, etern, infern, intern, matern, modern, patern, Paterna, quadern, subaltern, taverna, Tavernes Blanques, Tavernes de la Valldigna, -
Ante el grupo rs advers, anvers, Anvers, convers, dispers, divers, envers, obvers, pervers, revers, univers, vers, - Los plurales de todas las palabras acabadas en -er
Ante el grupo cerç, comerç, esmerç, reesmerç, terç. -
Ante el grupo rx guerx, guerxa, perxa, -


Ante una rr cerra, desferra, erra, erro, esquerra, ferro, gerra, guerra, postguerra, serra, terra, verra, verro -
Algunas palabras ante el grupo de consonantes -ndr- cendra, divendres, gendre, tendre -
Algunas palabras acabadas en el diftongo -eu Amadeu, ateu, Bordeus, caldeu, conreu, creu, deu, egeu, europeu, fideu, guineu, hebreu, hereu, jubileu, liceu, lleure, museu, peu, pigmeu, plebeu, preu, la seu (seo o catedral), trofeu

En los infinitivos acabados en -eure: beure, creure, deure, seure, treure, veure.

En los nombres acabados en -eula: neula, teula.

1. Si la u alterna con la v en palabras de la misma família: breu/brevetat, Déu/diví, greu/gravíssim, manlleu/manllevadíssim, meu/meva, neu/nevada, relleu/rellevant.

Los infinitivos en -eure y en las palabras acabadas en -eula se pronuncian con una e cerrada en la Comunidad Valenciana.

Cuando en la sílaba siguiente hay una i[editar]

Acabadas en -eri aeri, bacteri, deuteri, dicteri, encanteri, eteri, hemisferi, imperi, magisteri, ministeri, misteri, presbiteri, Tiberi. -
Otros casos col·legi, confeti, congènit, emèrit, evangeli, excèrcit, èxit, incendi, inèdit, mèrit, Mèxic, neci, nervi, obsequi, pèrit, premi, tebi -

Palabras esdrújulas[editar]

- gènesi, pècora, pèrgola, rèmora, sèmola, sèptuple, Bétera