Catalán/Ejercicios de la tercera lección

De Wikilibros, la colección de libros de texto de contenido libre.

Primer exercici[editar]

Conjuga estos verbos regulares de la primera conjugación enlas personas indicadas. Utiliza las formas del catalán de Catalunya:в

Exemple (ejemplo): tu passes (passar) la pilota a la teva germana.

 1. Nosaltres______ (pensar)en tu sovint.
 2. Jo____ (cantar) òpera.
 3. Ella és andalusa i també_____(parlar) català perquè___ (estudiar) a Mallorca.
 4. La papallona____ (volar).
 5. Vosaltres _______ (necessitar) un cotxe?
 6. Vostès _______(agafar) l'avió avui.
 7. Tu___(treballar) quatre hores el dia.
 8. Antoni_____(cuinar) tots els divendres un arròs amb fesols i naps.
 9. Nosaltres sempre ________(deixar) les sabates al menjador.
 10. Elles es_____(queixar) que tu __(arribar) sempre tard.
 11. Carolina i Vicenç_______ (dibuixar) un carrer d'Alacant.
 12. Maria______(pintar) les parets del passadís.
  1. El nivell de la mar______ (augmentar) en aquesta platja tots els anys.
 13. Jo no ______(trobar) el paraigua enlloc.

Respostes>>

 1. Tu____(treballar) quatre hores el dia.
 2. Antoni_____(cuinar) tots els divendres un arròs amb fesols i naps.
 3. Nosaltres sempre _(deixar) les sabates al menjador.
 4. Elles es_____(queixar) que tu __(arribar) sempre tard.
 5. Carolina i Vicenç_______ (dibuixar) un carrer d'Alacant.
 6. Maria______(pintar) les parets del passadís.
 7. Quan tu____ (tornar) el llibre de física _______(avisar)
 8. El nivell de la mar____ (augmentar) en aquesta platja tots els anys.
 9. Jo no _trobo____(trobar) el paraigua enlloc.

Respostes>>

Segon exercici[editar]

Reescribe únicamente las frases en las que el catalán del Regne de València presente alguna variación:

Respostes>>

Tercer exercici[editar]

Reescribe únicamente las frases en las que el catalán de les Illes Balears presente alguna variación:

Respostes>>

Quart exercici[editar]

ATENCIÓN: Por favor, no hagas los ejercicios editando esta página. Imprímelos o hazlos en un borrador a parte y así el que venga detrás de ti no tendrá las respuestas en la misma hoja de los ejercicios. Debajo de cada ejercicio tienes un link con las respuestas a estos ejercicios.

Conjuga el verbo tener en las personas indicadas:

Exemple (ejemplo): (Jo) tinc una casa.

 1. Maria ______ un cosí de Finlàndia.
 2. (Tu) ________ febre? No ho sé.
 3. (Nosaltres) no ________ ni forquilla ni ganivet.
 4. L'Albert i La Carolina (tenir) ________ molta set.
 5. (Jo) no ________ ganes de parlar amb tu.
 6. (Vosaltres) ________ dos germans més? Sí, ________ dos germans més
 7. (Ella) ________ una fruiteria al carrer d'Ausiàs March.
 8. Quants fills ________ vostè? ________ dos fills i dues filles.
 9. (Ella) ________ el que tu no ________.
 10. La gossa que ________ l'Andreu i la Marta no és tan gran com la gossa que ________ nosaltres.

Nota: en catalán una palabra acabada en ch no debe pronunciarse nunca como la ch castellana sino que se pronuncia como una c. March se lee [marc], llach se lee [llac]. Esta ch final aparece en algunos apellidos i, a veces, en los topónimos.

Respostes>>

Cinquè exercici[editar]

ATENCIÓN: Por favor, no hagas los ejercicios editando esta página. Imprímelos o hazlos en un borrador a parte y así el que venga detrás de ti no tendrá las respuestas en la misma hoja de los ejercicios. Debajo de cada ejercicio tienes un link con las respuestas a estos ejercicios.

Escribe estas cifras en letras:

Exemple (ejemplo): El dia 25 és dimecres. El dia vint-i-cinc és dimecres.

 1. La columna vertebral té 33 vèrtebres.
 2. Tinc 40 dies de vacances.
 3. 55 i 22 fan 77.
 4. L'avi de la Maria té 93 anys i l'àvia té 92 anys.
 5. Miro "els 39 graons", una pel·lícula d'Alfred Hitchcock.
 6. 1 minut són 60 segons.
 7. França té 96 departaments i 22 regions a Europa.
 8. 2 dies són 48 hores i 3 dies són 72 hores.
 9. La ciutat de Barcelona té 41 regidors (legislatura 2003-2007).
 10. Es parla de febre quan la temperatura de les aixelles depassa els 37 graus.

Respostes>>

Sisè exercici[editar]

ATENCIÓN: Por favor, no hagas los ejercicios editando esta página. Imprímelos o hazlos en un borrador a parte y así el que venga detrás de ti no tendrá las respuestas en la misma hoja de los ejercicios. Debajo de cada ejercicio tienes un link con las respuestas a estos ejercicios.

Añade los posesivos necesarios. Utiliza las formas femeninas de Catalunya y Mallorca.

 1. ____________ oncle (de mi) i ____________ cosina (de tu) són germans.
 2. ____________ botiga (d'ella) és més gran que ____________ (de nosaltres).
 3. ____________ núvia (de mi) no té ____________ llibres (de tu) d'història.
 4. Quin és ____________ objectiu (de vosaltres) vital? ____________ objectiu (de nosaltres) vital és ser completament independents.
 5. ____________ fills (d'ells) parlen català, castellà i anglès.
 6. ____________ casa (de nosaltres) és a tocar ____________ (la de volsaltres).
 7. ____________ professor (de mi) de portugués és brasiler.
 8. ____________ cambra (d'ells) té un llit molt gran
 9. ____________ germà (de mi) i ____________ (de tu) tenen la mateixa edat.
 10. ____________ cap (de vosaltres) és l'home de ____________ germana (de mi).

Respostes>>

Setè exercici[editar]

Escribe las frases del ejercicio cuarto que presenten alguna variante en les Illes Balears.

Respostes>>

Vuitè exercici[editar]

Reescribe las frases del ejercicio sexto que presenten alguna variante en el Regne de València i Eivissa.

Respostes>>

Novè excercici[editar]

Rellena esta frase:


-Nosaltres______(cantar) cada dia amb la nostra amiga Marta.Després de________(cantar)_________(anar)al cinema i ______(fer)una festa amb tots els nostres amics.


Respostes>>