Catalán/Respuestas de la tercera lección

De Wikilibros, la colección de libros de texto de contenido libre.

Primer exercici[editar]

 1. Nosaltres pensem en tu sovint.
 2. Jo canto òpera.
 3. Ella és andalusa i també parla català perquè estudia a Mallorca.
 4. La papallona vola.
 5. Vosaltres necessiteu un cotxe?
 6. Vostès agafen l'avió avui.
 7. Tu treballes quatre hores el dia.
 8. Antoni cuina tots els divendres un arròs amb fesols i naps.
 9. Nosaltres sempre deixem les sabates al menjador.
 10. Elles es queixen que tu arribes sempre tard.
 11. Carolina i Vicenç dibuixen un carrer d'Alacant.
 12. Maria pinta les parets del passadís.
 13. El nivell de la mar augmenta en aquesta platja tots els anys.
 14. Jo no trobo el paraigua enlloc.

Nota. En la frase tercera, la sílaba tónica de las tres personas del singular y la tercera del plural del presente de indicativo de estudiar en catalán es -di- [es-tu-di-a] mientras que en castellano se pronuncia [es-tu-dia]. Esto ocurre en los verbos acabados en -iar: jo premio, tu anuncies, ell canvia, elles copien.

Segon exercici[editar]

En el catalán del País Valenciano sólo varía la primera persona del singular:

 • La frase número 2: Jo cante òpera
 • La frase número 15: Jo no trobe el paraigua enlloc.

Tercer exercici[editar]

En el catalán de les Illes Balears varían la primera persona del singular, la primera del plural y la segunda del plural:

 • La frase número 1: Nosaltres pensam en tu sovint.
 • La frase número 2: Jo cant òpera.
 • La frase número 5: Vosaltres necessitau cotxe?
 • La frase número 9: Nosaltres sempre deixam les sabates al menjador.
 • La frase número 15: Jo no trob el paraigua enlloc.

Quart exrcici[editar]

 1. Maria té un cosí de Finlàndia.
 2. (Tu) tens febre? No ho sé.
 3. (Nosaltres) no tenim ni forquilla ni ganivet.
 4. Albert i Carolina tenen molta set.
 5. (Jo) no tinc ganes de parlar amb tu.
 6. (Vosaltres) teniu dos germans més? Sí, tenim dos germans més.
 7. (Ella) té una fruiteria al carrer d'Ausiàs March.
 8. Quants fills té vostè? Tinc dos fills i dues filles.
 9. (Ella) té el que tu no tens.
 10. La gossa que tenen l'Andreu i la Marta no és tan gran com la gossa que tenim nosaltres.

Cinquè exercici[editar]

 1. La columna vertebral té trenta-tres vèrtebres.
 2. Tinc quaranta dies de vacances.
 3. Cinquanta-cinc i vint-i-dos fan setanta-set.
 4. L'avi de la Maria té noranta-tres anys i l'àvia noranta-dos anys.
 5. Miro "els trenta-nou graons", una pel·lícula d'Alfred Hitchcock.
 6. Un minut són seixanta segons.
 7. França té noranta-sis departaments i vint-i-dues regions a Europa.
 8. Dos dies són quaranta-vuit hores i tres dies dies són setanta-dues hores.
 9. La ciutat de Barcelona té quaranta-un regidors (legislatura 2003-2007).
 10. Es parla de febre quan la temperatura de les aixelles depassa els trenta-set graus.

Sisè exercici[editar]

 1. El meu oncle i la teva cosina són germans.
 2. La seva botiga és més gran que la nostra.
 3. La meva núvia no té els teus llibres d'història.
 4. Quin és el vostre objectiu vital? El nostre objectiu vital és ser completament independents.
 5. a) Els seus fills parlen català, castellà i anglès. b) Llurs fills parlen català, castellà i anglès.
 6. La nostra casa és a tocar la vostra.
 7. El meu professor de portugués és brasiler.
 8. La seva cambra té un llit molt gran. b) Llur cambra té un llit molt gran.
 9. El meu germà i el teu tenen la mateixa edat.
 10. El vostre cap és l'home de la meva germana.

Setè exercici[editar]

 • La frase del ejemplo: (Jo) tenc una casa.
 • La frase número 2: (Jo) no tenc ganes de parlar amb tu.
 • La frase número 8: Quants fills té vostè? Tenc dos fills i dues filles.

Vuitè exercici[editar]

 • La frase número 1: El meu oncle i la teua cosina són germans.
 • La frase número 2: La seua botiga és més gran que la nostra.
 • La frase número 3: La meua núvia no té els teus llibres d'història.
 • La frase número 8: La seua cambra té un llit molt gran. b) Llur cambra té un llit molt gran.
 • La frase número 10: El vostre cap és l'home de la meua germana.


Novè excercici[editar]

-Nosaltres cantem cada dia.....Anem al cinema....fem una festa