Catalán/Respostes de la quarta lliçó

De Wikilibros, la colección de libros de texto de contenido libre.

Primer exercici[editar]

 • Tu serveixes un cafè amb llet.
 • Nosaltres oferim un llibre a la Mireia.
 • Ells llegeixen un periòdic.
 • Jo competeixo amb il·lusió.
 • La Maria decideix perquè és la cap de l'empresa.
 • Vosaltres repetiu les coses massa.
 • Tu reparteixes les cartes?
 • Marc i jo assistim a una exposició de pintura.
 • Ell atribueix l'accident de l'aeronau a una errada de càlcul.
 • Jo resisteixo com puc la calor d'aquest estiu.
 • Elles contribueixen a difondre la música en català als Estats-Units
 • Tu agraeixes l'assistència del públic a la inaguració del casal.
 • Vostè compleix cinquanta-nou anys el sis d'agost.
 • Vosaltres no sofriu la cosina d'Anna.
 • Jo descobreixo a poc a poc com rutlla aquest aparell.
 • Nosaltres reflectim amb un mirall la llum del sol.
 • l'Andreu estableix un tarannà més competitiu a la fàbrica.
 • Tu parteixes pinyons per fer-ne un bon gelat.
 • Vostès comparteixen un apartament a la costa blanca.
 • Jo retribueixo els treballadors cada quinze dies.
 • Vosaltres arrodoniu els euros en favor vostre.

Segon exercici[editar]

Ajupir

 1. Jo ajupo
 2. Tu ajups
 3. Ell ajup
 4. Nosaltres ajupim
 5. Vosaltres ajupiu
 6. Elles ajupen

Grunyir

 1. Jo grunyo
 2. Tu grunys
 3. Vostè gruny
 4. Nosaltres grunyim
 5. Vosaltres grunyiu
 6. Ells grunyen

Morir

 1. Jo moro
 2. Tu mors
 3. Ella mor
 4. Nosaltres morim
 5. Vosaltres moriu
 6. Vostès moren


Sentir

 1. Jo sento
 2. Tu sents
 3. Ell sent
 4. Nosaltres sentim
 5. Vosaltres sentiu
 6. Ells senten

Tercer exercici[editar]

 • 21 vint-i-u.
 • 32 trenta-dos.
 • 2.332 dos mil tres-cents trenta-dos.
 • 67 seixanta-set.
 • 1.254.825 un milió dos-cents cinquanta-quatre mil vuit-cents vint-i-cinc.
 • 80 vuitanta.
 • 109 cent nou.
 • 20.756 vint mil set-cents cinquanta-sis.
 • 422 quatre-cents vint-i-dos.
 • 2.222.541 dos milions dos-cents vint-i-dos mil cinc-cents quaranta-u.
 • 894 vuit-cents noranta-quatre.
 • 1.111 mil cent onze.
 • 351 tres-cents cinquanta-u.
 • 5.761 cinc mil set-cents seixanta-u.
 • 16 setze
 • 416.739 quatre-cents setze mil set-cents trenta-nou
 • 3.620 tres mil sis-cents vint.
 • 590.281.493 cinc-cents noranta milions dos-cents vuitanta-un mil quatre-cents noranta-tres.
 • 14 catorze.
 • 10.000 deu mil.
 • 951.462 nou-cents cinquanta-un mil quatre-cents seixanta dos.

Quart exercici[editar]

 • Vint-i-un homes.
 • Trenta-dos homes.
 • Dues mil tres-cents trenta-dos homes.
 • Seixanta-set homes.
 • Un milió dos-cents cinquanta-quatre mil vuit-cents vint-i-cinc homes.
 • Vuitanta homes.
 • Cent nou homes.
 • Vint mil set-cents cinquanta-sis homes.
 • Quatre-cents vint-i-dos homes.
 • Dos milions dos-cents vint-i-dos mil cinc-cents quaranta-un homes.
 • Vuit-cents noranta-quatre homes.
 • Mil cent onze homes.
 • Tres-cents cinquanta-un homes
 • Cinc mil set-cents seixanta-un homes.
 • Setze homes.
 • Quatre-cents setze mil set-cents trenta-nou homes.
 • Tres mil sis-cents vint homes.
 • Cinc-cents noranta milions dos-cents vuitanta-un mil quatre-cents noranta-tres homes.
 • Catorze homes.
 • Deu mil homes
 • Nou-cents cinquanta-un mil quatre-cents seixanta dos homes

Cinquè exercici[editar]

 • Vint-i-una dones.
 • Trenta-dues dones.
 • Dos mil tres-centes trenta-dues dones.
 • Seixanta-set dones.
 • Un milió dues-centes cinquanta-quatre mil vuit-centes vint-i-cinc dones.
 • Vuitanta dones.
 • Cent nou dones.
 • Vint mil set-centes cinquanta-sis dones.
 • Quatre-centes vint-i-dues dones.
 • Dos milions dues-cents vint-i-dues mil cinc-centes quaranta-una dones.
 • Vuit-centes noranta-quatre dones.
 • Mil cent onze dones.
 • Tres-centes cinquanta-una dones
 • Cinc mil set-centes seixanta-una dones.
 • Setze dones.
 • Quatre-centes setze mil set-centes trenta-nou dones.
 • Tres mil sis-centes vint dones.
 • Cinc-centes noranta milions dues-centes vuitanta-una mil quatre-centes noranta-tres dones.
 • Catorze dones.
 • Deu mil dones.
 • Nou-centes cinquanta-una mil quatre-centes seixanta dues dones.

Sisè exercici[editar]

Buenos días, me llamo Pere Ferrer y tengo veintiún años. Soy un chico de la ciudad de Vinaroz, en el norte del País Valenciano y muy cerca de Cataluña. Estudio filología catalana en la Universitat de València. Tengo una novia que se llama Empar. Empar es de la ciudad de Perpiñán y habla un catalán un poco diferente al catalán de Valencia. Empar estudia medicina y comparte un piso con dos chicas más que se llaman Roser i Pau. Roser es de la ciudad de Mahón, en la isla de Menorca, y Pau es de Lérida. Las tres chicas son muy divertidas. Yo trabajo en una pizzeria los fines de semana.

Remarques:

 1. Los nombres y los apellidos no los traduciremos al castellano.
 2. Los nombres de ciudad, autonomía, país sí que los traducimos al castellano.
 3. El único nombre oficial es Universitat de València según los estatutos de dicha institución.