Catalán/Lliçó18a

De Wikilibros, la colección de libros de texto de contenido libre.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
← Lliçó17a Lliçó18a Lliçó19a →
Exercicis de la divuitena lliçó


Els participis dels verbs irregulars (los participios de los verbos irregulares)[editar]

La gran mayoría de participios irregulares en catalán se concentran en la segunda conjugación. Aquí los agruparemos en grupos según las terminaciones.

Participis acabats per -GUT (participios acabados en -GUT)[editar]

beure: begut (bebido) 
    M'He begut tres ampolles de rom.  
    Me he bebido tres botellas de ron  
  
caldre: calgut (hecho falta) 
    No ha calgut acomiadar el director sinó el sotsdirector. 
    No ha hecho falta despedir al director sino al subdirector   
 
caure: caigut (caído)  
    La Joana ha caigut aquesta nit i s'ha trencat la cama.  
    Joana se ha caído esta noche y se ha roto la pierna.  
 
conèixer: conegut (conocido)  
    Ella no ha conegut mai el meu pare.  
    Ella no ha conocido nunca a mi padre.  

córrer: corregut (corrido)  
    Heu corregut quaranta-dos quilòmetres?.  
    ¿Habéis corrido cuarenta y dos kilómetros?. 
 
creure: cregut (creído)  
    He cregut sempre en tu.  
    He creído siempre en ti.  
 
haver: hagut (habido)  
    No hi ha hagut cap candidat estranger. 
    No ha habido ningún candidato extranjero. 
  
ploure: plogut (llovido)  
    Ha plogut a bots i barrals.  
    Ha llovido a cántaros.  
 
poder: pogut (podido) 
    Has pogut parlar amb ells?. 
    ¿Has podido hablar con ellos?. 
  
riure: rigut (reído)  
    No he rigut mai tant com avui. 
    No me he reído nunca tanto como hoy. 

tenir: tingut (tenido)  
    No has tingut ganes de pixar?.  
    ¿No has tenido ganas de mear?. 

venir: vingut (venido) 
    Qui ha vingut? Ha vingut un home amb bigoti. 
    ¿Quién ha venido? ha venido un hombre con bigote.

voler: volgut (querido) 
    Han fet sempre el que han volgut. 
    Han hecho siempre lo que han querido.

Participis acabats per -UT (participios acabados en -UT)[editar]

 cabre: cabut (cabido)
    Només ha cabut un litre d'aigua en aquesta ampolla.
    Sólo ha cabido un litro de agua en esta botella.
 
 créixer: crescut (crecido)
    Li han crescut molt els cabells.
    Le ha crecido mucho el pelo.
 
 néixer: nascut (nacido)
    On heu nascut? El meu germà a Perpinyà i jo a Tortosa.
    ¿Dónde habéis nacido? Mi hermano en Perpiñán y yo en Tortosa.
 
 rebre: rebut (recibido)
    Aquesta setmana no hem rebut el correu al meu poble.
    Esta semana no hemos recibido el correu en mi pueblo.
 
 saber: sabut (sabido)
    La policia no ha sabut dir qui va robar el cotxe del batlle.
    La polícia no ha sabido decir quién robó el coche del alcalde.
 
 viure: viscut (vivido)
    He viscut tota la vida a la vora de la mar.
    He vivido toda la vida a la orilla del mar.

Participis acabats per -ES (participios acabados en -ES)[editar]

 encendre: encès (encendido)
    Ha encès el llum.
    Ha encendido la luz.
 
 entendre: entès (entendido)
    Els romanesos del curs han entès de seguida el català.
    Los rumanos del curso han entendido en seguida el catalán.
 
 estendre: estès (estendido/tendido)
    He estès la roba al terrat perquè allà s'eixuga aviat.
    He tendido la ropa en la azotea porque allí se seca pronto.
 
 prendre: pres (tomado)
    No he pres res des de les vuit del matí.
    No he tomado nada desde las ocho de la mañana.